Šablony Operační program: Jan Amos Komenský

Od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 je naše instituce realizátorem projektu Šablony Chuchle OP JAK  s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005208, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.  Celková výše podpory činí 1.956.276,- Kč.