Týdenní plán 12. 10. – 16. 10. 2015

Týdenní plán 12.10. – 16. 10. 2015

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 27 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma )

Pracovní sešit do str. 17

Čítanka do str. 27

Pracovní sešit  do str. 17

 

Matematika

 

Matematika do str. 29

Minutovky do str. 14

Prvouka Učebnice do str. 17

Pracovní sešit do str. 9

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

 

Přinést stíratelnou tabulku.

Znát hlavní světové strany, umět napsat adresu svého bydliště

Na středu přinést vylisované listy ( alespoň 10 ), budeme z nich vytvářet zvířátka