Týdenní plán 14. 12. – 18. 12. 2016

Plán od 14. 12.  do 18. 12. 2015

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 53 – tvrdé a měkké souhlásky

Pracovní sešit do str. 33

Čítanka do str. 53

Pracovní sešit  do str. 17

 

Matematika

 

Matematika do str. 17

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

Prvouka Učebnice do str. 33

Pracovní sešit do str. 22

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Číst knihu. ( Po Vánocích budeme pravidelně sledovat, kdo co čte )

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

.

V úterý 15. 12. Od 16  – 17 hodin setkání dětí s rodiči ve třídě, vánoční dílnička – zdobení perníčků, od 17 hodin vánoční setkání před školou

 

16. 12. Výlet – Kouzelné Vánoce Pavla Kožíška

( s sebou svačinu, drobné kapesné )

 

17. 12.  Plavání

 

18. 12. Vánoční besídka – předávání dárečků. ( každé dítě si v pondělí vylosuje 1 spolužáka, pro kterého připraví dáreček. Dáreček musí být zabalený a na každém musí být jméno žáka, pro kterého je určen.)

Kdo bude moct, přinese malou krabičku cukroví, nebo ovoce.

Po velké přestávce půjdeme do Chuchelského háje zdobit s 2. B a patrony stromeček pro zvířátka. Děti si připraví ovoce nebo ořechy, vše na provázku tak, aby šly dobroty pověsit na strom.

 

V pondělí si zavedeme Čtenářské deníčky, přes Vánoce by měly děti přečíst knížku a zapsat si ji do deníčku.

Děkuji Vám za vše, co jste pro děti a pro třídu udělali.

Přeji Vám krásné a poklidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a šťastné vykročení do nového roku 2016.