3.B: Týdenní plán 15. 12. – 22. 12. 2016

20. 12. vánoční rozjímání, s dětmi vyrábíme vánoční věnce

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

21. 12. nadílka pro zvířátka v lese – každý si přinese 1 jablko na rozkrojení hvězdičky, za jiné dobroty budou zvířátka jistě ráda.

třídní besídka – každý si vylosoval kamaráda, kterému přinese dárek= drobnost cca za 50,- Kč, aby byla nadílka spravedlivá.

22. 12. kino – Anděl páně 2 – vstupné hrazeno z třídního fondu.

Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků. Vašim rodinám šťastné rodiče i děti, mnoho zdraví a krásných chvil nejen v novém roce.

 

Čj – pracovní sešit do str. 33

– procvičujeme pravopis, vyjm. slova po B, L, M,významy slov

– víme, co je věta a co je souvětí

– známe podstatná a přídavná jména, slovesa

čítanka – pracovní sešit do str. 29

do 22. 12. ODEVZDAT ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Mat – úsečka, přímka, polopřímka, sčítání úseček, převody jednotek mm, cm, dm. Procvičujeme písemné +,-,x a rovnice vyvozené ze slovních úloh

Prv – vztahy mezi lidmi, komunikace, pravidla a zákony