týdenní plán 17. 4. – 21. 4.

17. 4. Velikonoční pondělí – volný den

18. 4. prevence Policie ČR – doprava

sběr papíru

Čj – opakování slovní druhy: podst. jm., příd. jm, číslovky, slovesa,

zaměření na zájmena, předložky v textu.

PS do str. 27, učebnice do 139

Čítanka – vynálezy, Ve světě přírody – str. 114

21. 4.  ODEVZDAT ČTENÁŘSKÝ DENÍK

M – PS do str. 28, Čtyřlístek I. díl – geometrie – dokončení PS,

Čtyřlístek II. díl – převody jednotek str. 26 – 27

Prv – PS 30 – 31 Velikonoce – opakování