Týdenní plán 2. A 21. – 25.9.2015

Týdenní plán

 

  1. – 25.9. 2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 17 (vlastní jména osob, druhy vět)

Pracovní sešit do str. 13

Čítanka do str. 21

Pracovní sešit do str. 14

 

Matematika

 

Učebnice do str. 19
Prvouka Učebnice do str. 13

Pracovní sešit do str. 7

 

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Každý den číst alespoň 10 minut.

 

V pátek 25.9. – Výlet do Dobříše „Za pohádkami bratří Čapků“ – sraz ráno ve třídě. S sebou svačinu, pití, vhodné oblečení, malé kapesné. Návrat na oběd.

 

Děkuji paní Slavíkové za první hodinu čtení s rodiči, která byla moc prima a dětem se líbila J

 

Děkuji všem za sběr – ve sběru plastových víček jsme se umístili na 1.MÍSTĚ !!! Nasbírali jste 14 kg J