Týdenní plán 2. A od 11. 4. – 15. 4. 2016

Plán od 11. 4. –  15. 4. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 97 Slova citově zabarvená, slovesa

Pracovní sešit do str. 23

Čítanka do str. 101

Pracovní sešit č. 3 str. 21

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 21

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky

+ – do 100 Opakovat násobilku 1 – 8

Prvouka Učebnice do str. 51

Pracovní sešit do str. 32

Jsem cyklista, osvojení základů silničního provozu

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

11. 4. Písemná práce z matematiky ( +, – do 100 s přechodem přes desítku, násobení 1 – 8, slovní úlohy, geometrie – body, úsečky, měření úseček )

 

Přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 

12. 4. Písemná práce z českého jazyka ( tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě mě,

Pravopis ú,ů, ABECEDA, věta jednoduchá a souvětí)

 

 

 

19. 4. Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě

 

28. 4. Knižní veletrh – od pondělí děti mohou nosit knížky