Týdenní plán 2. A od 28. 3. – 1. 4. 2016

Plán od 28.3. –  1. 4. 2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 91 Slovní druhy, věta a souvětí, spojky, abeceda

Pracovní sešit do str. 20

Čítanka do str. 94 -97

Pracovní sešit č. 3 str. 17

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 15

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky, znát násobilku

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 50

Pracovní sešit do str. 32/1

Jsem cyklista

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

29. 3. Ornita – Vodní ptáci ( 50 Kč. )

30. 3. Sloh – Velikonoční prázdniny

30. 3. Ústní hygiena – přednáška

1. 4. Čtenářský deníček za březen ( v deníčku musí být zaznamenány od začátku nejméně 4 knihy )

1. 4. Škola naruby – děti učí učitele

 

5. 4. Zvířátka pro malé chovatele – 50 Kč