Týdenní plán 2. A

 

                 TÝDENNÍ PLÁN   17. 6. –  21. 6. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Bezpečnost v silničním provozu, v přírodě, na koupališti, během prázdnin.

 

Odevzdávání učebnic, rozdání materiálů dětem, nácvik programu na Akademii.

Matematika

 

Domácí úkoly Přinést peníze na fotografie, hotový kostým na Akademii.

 

V průběhu prázdnin číst, procvičovat učivo z hlavních předmětů, k opakování lze použít nevyplněná cvičení v PS.

 

Prázdninový deník – vlastní deník, formát zvolit libovolně. Děti si budou zapisovat zážitky z prázdnin, možno vlepovat vstupenky, fotografie apod. V deníku se bude pokračovat i v dalším roce.

 

Akce, informace

 

17. 6.  Fotografování tříd – kdo ještě nezaplatil, prosím přinést peníze.

24. 6.  Akademie  1. AB, 2. AB, 3. A 

         ( 17,00 hod u školičky ) , předem děkujeme za přinesené občerstvení.

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   10. 6. –  14. 6. 2019

                                                                

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Dokončování práce s učebnicí a PS.

Souhrnné opakování.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Dokončování tématu Voda kolem nás.

Dokončení práce v PS.

Matematika

 

Souhrnné opakování učiva, práce s učebnicí, interaktivní tabulí, pracovní listy.
Domácí úkoly Průběžné opakování učiva, hlasitá četba z vlastní knihy.

Co nejdříve přinést zpět předběžnou přihlášku ke stravování.

Přinést peníze na fotografie, hotový kostým na akademii.

 

Akce, informace

 

17. 6. Fotografování tříd

       ( platba viz mail z 28. 5. 2019 )

24. 6.  Akademie  1. AB, 2. AB, 3. A 

         ( 17,00 hod u školičky )

      

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   3. 6. –  7. 6. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 115 – 117

PS 2 str. 33 – 35

Souhrnné opakování.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Voda kolem nás. Šetříme pitnou vodou.

PS str. 38

 

Matematika

 

Učeb. 3 –  str. 26 – 29  vybraná cvičení

Minutovky –  k procvičování doma, lze dokončit i během prázdnin.

Domácí úkoly Souhrnné procvičování učiva – používejte možnost on line procvičování.

 

Akce, informace

 

V tomto týdnu napíšeme závěrečné práce z ČJ, M a PRV.

24. 6.  Akademie  1. AB, 2. AB, 3. A 

         ( 17,00 hod u školičky )

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   27. 5. –  31. 5. 2019

                                                          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 112 – 115

Párové souhlásky – pravopis.

Slovní druhy.

Postupné souhrnné opakování.

 

PS 2 str. 33 – 35

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Život v rybníce a řece.

Učeb. str. 60 – 63  PS str. 35 – 36

Voda v domácnosti.

PS str. 40

 

Matematika

 

Učeb. 3 –  po str. 25

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Souhrnné procvičování učiva – využívejte

možnost on line procvičování.

 

Akce, informace

 

29. 5.  Kino Radotín

24. 6.  Akademie  1. AB, 2. AB, 3. A 

         ( 17,00 hod u školičky )

      

 

                TÝDENNÍ PLÁN    20. 5. –  24. 5. 2019

                                                             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 110 – 112

Párové souhlásky – pravopis.

Slovní druhy.

 

PS 2 str. 31 – 33

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Kdo žije v tekoucí vodě.

Učeb. str. 60 – 61

PS str. 35 – 36

 

Matematika

 

Učeb. 3 –  po str. 23

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Každodenní procvičování učiva, hlasitá četba vlastní knihy.

Zaměřte se na násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Akce, informace

 

21. 5. Dalton

23. 5. Konzultační hodiny  podle rozpisu.

 

 

 

 

         TÝDENNÍ PLÁN  13. 5. –  17. 5. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 106 – 109

Párové souhlásky – pravopis. Tvary podstatného jména.

 

PS 2 str. 30 – 32

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Voda v krajině.

Učeb. str. 58

PS str. 35

 

Matematika

 

Učeb. 3 –  po str. 21

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Každodenní procvičování učiva, hlasitá četba vlastní knihy.

 

Akce, informace

 

23. 5. Konzultační hodiny ( rozpis pošlu příští týden mailem ).

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   6. 5. –  10. 5. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 104 – 106

Nácvik správného – psaní neznělých souhlásek.

Slovní druhy.

PS 2 str. 28 – 29

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Jak vznikají oblaky a déšť.

Učeb. str. 54

PS str. 33, 34.

 

Matematika

 

Učeb. 3. díl str. 13 – 16

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Každodenní procvičování učiva, hlasitá četba vlastní knihy.

 

Akce, informace

 

Ranní družina bude celý týden ve školičce !

7. 5. – pietní akce v Chuchelském háji ( viz ŽK – prosím o vyplnění )

8. 5. státní svátek

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    29. 4. –  3. 5. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 102 – 105

Nácvik správného psaní neznělých souhlásek.

PS 2 str. 26 – 28

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – O pejskovi a kočičce.
 Prvouka

 

Voda je vzácná. Pokusy s vodou.

Učeb. str. 53

PS str. 33

 

Matematika

 

Učeb. 3. díl str. 11 – 12

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Přinést 3. díl PS Čítanka.

Děti mohou přinést současně i 4. díl. Každodenní procvičování učiva, hlasitá četba vlastní knihy.

 

Akce, informace

 

1. 5. státní svátek

30. 4. Dalton

 

 

           TÝDENNÍ PLÁN   15. –  17. 4. ( 19. 4. ) 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 100

Na louce. Úvod ke správnému psaní neznělých souhlásek.

PS 2 str. 26

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – dokončení
 Prvouka

 

Voda je vzácná. Pokusy s vodou.

Učeb. str. 53

PS str. 33

 

Matematika

 

Učeb. 3. díl  str. 10 – 11

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Přes velikonoční prázdniny doplnit Matematiku 2 podle zadání, dokončit příp. pracovní listy.

RODIČE I DĚTI PROSÍM V DOBĚ VOLNA STÁLE DODRŽOVAT PŘÍSNOU HYGIENU !!!

Akce, informace

 

16. 4. – výlet Kouřimský skanzen o Velikonocích ( příjezd cca 13:30 hod )

16. 4. Třídní schůzky v 17:00

18. – 22. 4. Velikonoční prázdniny

23. – 26. 4.  Škola v přírodě

 

        TÝDENNÍ PLÁN    8. 4. –  12. 4. 2019

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 98 – 99

Slovesa – poznávání, tvary sloves.

PS 2 str. 24 – 25

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – dokončení.

PS 3 Čítanka str. 26, 27

 Prvouka

 

Voda je vzácná.

Učeb. str. 52

PS str. 33

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – dokončení učebnice podle zadání

Učeb. 3. díl  str. 6 – 8

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Čtení s porozuměním.

Pamětné sčítání a odečítání do 100.

 Pro rodiče : Kontrola vlasů dětí – výskyt vší !

Akce, informace

 

15. 4. velikonoční jarmark 4. tříd

16. 4. – výlet Kouřimský skanzen o Velikonocích ( příjezd cca 13:30 hod )

16. 4. třídní schůzky v 17:00 hod

 26. – 28. 6.  ředitelské volno

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    1. 4. –  5. 4. 2019

                      

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 94 – 97

Můj domácí mazlíček.

Slova citově zabarvená, slovesa.

PS 2 str. 22 – 24

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Nejznámější Ezopovy bajky.

PS 2 Čítanka str. 32

 Prvouka

 

Pravidla silničního provozu.

Učeb. str. 51

PS str. 32

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – dokončení učebnice podle zadání

Učeb. 3. díl  str. 5 – 6

Minutovky – podle zadání

Domácí úkoly Zaměřit se na zlepšení kvality čtení.

Matematické spoje v násobení a dělení.

 

Akce, informace

 

15. 4.  Jarmark

16. 4. Třídní schůzky v 17:00  info o škole v přírodě.

Upozorňuji na ředitelské volno na konci školního roku 26. – 28. 6. 2019.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   25. 3. –  29. 3. 2019

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 91 – 93

Procvičování probraného učiva.

PS 2 str. 20 – 21

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Nejznámější Ezopovy bajky.

PS 2 Čítanka str. 30 –  31

 Prvouka

 

Věci, o kterých se těžko mluví.

Jízdní kolo a vybavení cyklisty.

Učeb. str. 49 – 50

PS str. 30 – 31

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 42 – 45

Minutovky – podle zadání

Pomalu dokončujeme PS 2, do konce týdne přinést PS 3.

Domácí úkoly Děkuji za podporu procvičování v matematice,  výsledky se zlepšují.

Pokračujte s dětmi ve čtení krátkých jednoduchých textů, zaměřujte se na zlepšení kvality čtení a porozumění textu.

Děkuji.

Akce, informace

 

Do konce týdne prosím doplatit školu v přírodě 1 500 Kč.

26. 3.  Dalton

25. – 29. 3.  Srdíčkové dny

Upozorňuji na ředitelské volno na konci školního roku 26. – 28. 6. 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    18. 3. –  22. 3. 2019

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Ptačí cvrlikání. Abeceda.

Učeb. str. 8790

Slovní druhy. Věta jednoduchá a souvětí.

PS 2 str. 18 – 19

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Nejznámější Ezopovy bajky.

PS 2 Čítanka – str. 29, 30

 Prvouka

 

O čem musíme říci dospělým.

Učeb. str. 48

PS str. 29 ( dokončení )

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 38 – 41

Minutovky – str. 27, 28.

Procvičování probraného učiva.

Domácí úkoly Prosím o důsledné procvičování spojů násobilky a dělení.

Sčítání a odečítání do 100.

Každodenní hlasité čtení.

Písemné úkoly podle zadání. Prosím o podpisy úkolů.

Akce, informace

 

Do konce března doplatit školu v přírodě

1 500 Kč.

18. 3. Test slovní druhy     

 

            

               TÝDENNÍ PLÁN    11. 3. – 15. 3.

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Co přišlo jarní poštou.

Učeb. str. 86 – 87

Slovní druhy. Věta jednoduchá a souvětí.

PS 2 str. 17

Přepis a opis textu, diktát.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

PS 2 Čítanka – str.29 – 30

 Prvouka

 

Učeb. str.45 – 47

Nemoc, úraz. Kdo pracuje v nemocnici.

PS str. 28, 29.

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 36 – 38

Minutovky – podle zadání.

Slovní úlohy.

Domácí úkoly Prosím o důsledné procvičování spojů násobilky a dělení.

Sčítání a odečítání do 100.

Každodenní hlasité čtení.

Písemné úkoly podle zadání. Prosím o podpisy úkolů.

Akce, informace

 

11. 3.  – BESIP

15. 3.  – ORNITA

Do 22. 3.  – možnost objednání knih z jarního katalogu Albatrosu.

Do konce března doplatit školu v přírodě.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN      4. 3. –  8. 3. 2019

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 82 – 85   Co přišlo jarní poštou.

Slovní druhy.

 

PS 2 str. 14 – 17

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

PS 2 Čítanka – str.28 – 30

 Prvouka

 

Učeb. str. 38 – 39

Nervová soustava.  Trávicí soustava.

PS str. 28

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 33 – 36

Slovní úlohy.

Domácí úkoly Prosím o důsledné procvičování spojů násobilky a dělení.

Sčítání a odečítání do 100.

Každodenní hlasité čtení.

Písemné úkoly podle zadání. Prosím o podpisy úkolů.

Akce, informace

 

5. 3. – návštěva ZOO

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN  25. 2. –  1. 3. 2019

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 79 81 Jedeme na výlet.

Vlastní jména, obecná jména.

 

PS 2 str. 12 – 15

Český jazyk – čtení

 

Zlepšujeme kvalitu čtení, pochopení textu.
 Prvouka

 

Učeb. str. 38 – 42  Lidské tělo.

Souhra mnoha soustav.

PS str. 26 – 27

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 30 – 35

Slovní úlohy.

Domácí úkoly Procvičování násobilky a dělení 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

 

Každodenní hlasité čtení.

Písemné úkoly podle zadání.

Akce, informace

 

Odevzdání přihlášek a platba zálohy na ŠvPř  – termín do konce týdne.

5. 3. – návštěva ZOO

 

   

           18. 2. – 22. 2. 2019

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 76 – 79 Jedeme na výlet.

Vlastní jména.

 

PS 2 str. 9 – 11

Český jazyk – čtení

 

Třídní kolo  –  Poetické setkání.

Zlepšujeme kvalitu čtení, pochopení textu.

 

Čítanka PS 2 – str.26, 27

 Prvouka

 

Učeb. str. 40  Lidské tělo. Souhra mnoha soustav. Dýchání.

PS str. 26

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 28 – 29

Násobení a dělení 2 – 6 , Minutovky.

Domácí úkoly Procvičování násobilky a dělení 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

 

Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

19.2. – Dalton

21.2. – Poetické setkání ( 2 vybraní zástupci )

Odevzdávání přihlášek a platba zálohy na ŠvPř.

 

          TÝDENNÍ PLÁN    4. 2. –  8. 2. 2019

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 72 – 74   Opakování probraného učiva. Popis zvířete.

PS 2 str. 8 – 10

Český jazyk – čtení

 

Příprava na poetické setkání, básničky, třídní kolo.

Zlepšujeme kvalitu čtení, pochopení textu.

 Čítanka PS 2 – str.

 Prvouka

 

Učeb. str.37 – 40  Lidské tělo. Souhra mnoha soustav.

PS str. 25

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 24 – 27 Vybraná cvičení

Str. 52 – 53 Procvičování učiva

Násobení a dělení 2 – 6 , Minutovky

Domácí úkoly Procvičování násobilky a dělení 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

 

Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

7. 2. Poslední plavecký výcvik

11. – 15. 2. Jarní prázdniny

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   28.1. –  1.2. 2019

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

učeb. str. 68 – 71   Opakování, procvičování skupin s Ě, slabikotvorné r, l

PS 2 str. 6 -7

Český jazyk – čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

Snažíme se zlepšovat kvalitu čtení.

 Čítanka PS 2 – str.25, 26

 Prvouka

 

učeb. str.35 – 36  Způsob života, Žít v jiném prostředí

PS str. 23 -24

Matematika

 

učeb. 2. díl – str. 20 – 23

Násobení a dělení 2 – 6   

Domácí úkoly  Procvičování násobilky a dělení 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

 Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

29.1. Dalton

31.1. vysvědčení + plavání Barrandov

1.2. – pololetní volno

 

                     TÝDENNÍ PLÁN      21.1. –  25.1. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 67 – 69

Skupina mě, slabikotvorné r,l.

Skupiny bě,pě,vě – opakování, procvičování

PS 2 str. 6 – 7

Český jazyk – čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

Snažíme se zlepšovat kvalitu čtení.

 

Čítanka PS 2 – str.24,24  Přinést do školy!

 Prvouka

 

Bruslení.

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 17 – 20

Násobení 2 – 6  Upevňování spojů.

Samostatné doplňování Minutovek – str.8 – 10,

13 -18 –  pouze označená  cvičení !      

Domácí úkoly Doplňování minutovek podle zadání v úkolníčku – termín 28.1.

 Procvičování násobilky a dělení 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

 Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

21.1. + 25.1. – bruslení Černošice

Brusle, helma, teplé rukavice, svačina. Možnost zapůjčení bruslí, helmy za 50 Kč.

24.1. – plavání Barrandov

 

 

                TÝDENNÍ PLÁN   14. 1. –  18. 1. 2018

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 63 – 67 Skupiny bě,pě,vě – opakování, procvičování

Skupina

PS 2 str. 4 – 5

Český jazyk – čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

Snažíme se zlepšovat kvalitu čtení.

 Prvouka

 

Učeb. str. 34   Alex žije ve Francii.

PS str. 18 – 21

Opakování, vybraná cvičení.

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 15 – 19

Násobení 2 – 6  Upevňování spojů.

Minutovky 2. díl  str. 7 – 9 + procvičování násobení str. 11 – 15        

Domácí úkoly Doplňování minutovek podle zadání v úkolníčku.

Procvičování násobilky 2 – 6.  Sčítání a odečítání do 100.

Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

V tomto týdnu budeme psát pololetní práce v pořadí PRV, M, ČJ.

17. 1.  plavání  

Každou lekci jsou naše děti chváleny za šikovnost a výborné chování na kurzu.

Výhledově 21.1. a  25.1. – bruslení Černošice

 

 

           

        TÝDENNÍ PLÁN    7. 1. –  11. 1. 2018

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 59 – 65  Skupiny bě,pě,vě.

PS 1 str. 38 – 40

Procvičování probraného učiva.

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

 Prvouka

 

Učeb. str. 30  Rok má 12 měsíců.

PS str.16 – 20

Učeb. str. 33  Všichni slaví. Vánoce v jiných zemích.

PS str. 21 – 22

 

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 12 – 15

Násobení 2 – 5.

Minutovky 2. díl  str. 1- 6

Samostatné doplňování Minutovek – termín odevzdání 14.1.        

Domácí úkoly Průběžné doplňování minutovek.

Procvičování násobilky 2 – 5. Sčítání a odečítání do 100.

Každodenní hlasité čtení.

Akce, informace

 

10.1. plavání

 

 

  

                     TÝDENNÍ PLÁN    17. 12. –  21. 12. 2018          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 58 – 59

PS 1 str. 36 – 37

Procvičování probraného učiva.

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

 Prvouka

 

Vánoční příběh.
Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 9 – 11

Násobení 2, 3, 4.

Minutovky – pamětné počítání do 100.

Domácí úkoly Během vánočních prázdnin prosím důsledně procvičovat probrané učivo, zpaměti násobky a násobení 2 – 4. Denně číst.

 

Akce, informace

 

18. 12. Dalton

18.12. Adventní setkání v historické budově

( viz web školy )

19.12. zpívání pro seniory 17:00 v jídelně

20.12. plavání

21.12. besídka, setkání s patrony

 

 

 

           TÝDENNÍ PLÁN     10. 12. –  14. 12. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 55 – 57  Skupiny dě,tě,ně.

PS 1 str. 34 – 36

Procvičování probraného učiva.

 

Český jazyk –

čtení

 

Společná četba : Nejznámější Ezopovy bajky

Vybrané texty v čítance.

 Prvouka

 

Učeb. str. 27 – 29   Počítač a klávesnice, Hodina a den.

PS str. 15, 16

Matematika

 

Učeb. 2. díl – str. 6 – 8

Násobení jako opakované sčítání. Minutovky – pamětné počítání do 100.

Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování učiva.

Písemné úkoly podle úkolníčku.

Akce, informace

 

11. 12. – výlet – Vánoce na zámku Stránov

13. 12. – plavání

 

 

 

 

             

       TÝDENNÍ PLÁN    3. 12. –  7. 12. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 50 – 54 Vánoční těšení, Na klouzačce. Skupiny dě,tě,ně.

PS 1 str. 31 – 34

Procvičování probraného učiva.

 

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

Vybrané texty v čítance.

 Prvouka

 

Učeb. str. 24 – 25 Svět sdělovacích prostředků,

Zprávy a zábava.

PS str. 14

Matematika

 

Učeb. 1. díl – dokončení učiva

Prosím přinést 2. díl učebnice.

Minutovky – pamětné počítání do 100.

Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování učiva.

Písemné úkoly podle úkolníčku.

Akce, informace

 

5. 12. – Mikuláš ve škole

6. 12. – plavání

 

 

 

                        TÝDENNÍ PLÁN     26. 11. –  30. 11. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 48 – 50  Vánoční těšení

Procvičování probraného učiva.

 

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

Vybrané texty v čítance.

 Prvouka

 

Učeb. 23 – Žijeme spolu

PS str. 13

Matematika

 

Učeb. str. 42 – 45

str.48 – 61 slouží k procvičování probraného učiva

Minutovky – pamětné počítání do 100.

Během týdne přinést 2. díl učebnice !

Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování učiva.

Písemné úkoly podle úkolníčku.

Akce, informace

 

27. 11. Dalton

28. 11. DOD ( 2 vyučovací hodiny )

30. 11. ZOO koutek Chuchle – přinést s sebou drobný ozdobný materiál.

2. 12. Vystoupení dětí u vánočního stromu v Chuchli, sraz 16:50 u pošty.

 

 

 

 

           TÝDENNÍ PLÁN          19. –  23. 11. 2018

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 45 – 47

On line procvičování psaní i, y.

 

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

 

 Prvouka

 

Učeb. 23 – Žijeme spolu

PS str. 13

Matematika

 

Učeb. str. 38 – 41

Minutovky – pamětné počítání do 100.

Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování učiva.

Písemné úkoly podle úkolníčku.

Akce, informace

 

20.11. – třídní schůzky v 17:00

 

 

 

    TÝDENNÍ PLÁN     12. 11. –  16. 11. 2018

           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 42 – 44  Psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách. On line procvičování.

PS 1 – str. 28,29

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

 

 Prvouka

 

Učeb. str. 21 Vývoj člověka, příprava rodokmenu – vyprávění.

PS str. 11, 12

Matematika

 

Učeb. str. 33 – 36
Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování učiva.

Písemné úkoly podle úkolníčku.

Akce, informace

 

20.11. – třídní schůzky

12.11. – čtvrtletní práce z M

14.11. – čtvrtletní práce z ČJ

 

 

       TÝDENNÍ PLÁN   5. 11. –  9. 11. 2018

        

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 39 – 43 Psaní Y po tvrdých souhláskách. Měkké skupiny.

PS 1 – str. 24 – 26

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

 

 Prvouka

 

Učeb. str. 21 Vývoj člověka, příprava rodokmenu.

PS str. 11, 12

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 32 – 37

Procvičujeme pamětné sčítání a odečítání do 30, celé desítky do 100.

Domácí úkoly Průběžné opakování a procvičování, příprava na čtvrtletní práce z ČJ a M.

 

Akce, informace

 

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

20.11. – třídní schůzky ( prosím podepsat v ŽK str. 3 )

 

 

   

 

       TÝDENNÍ PLÁN      29.10. –  2. 11. 2018

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 36 – 38  Psaní Y po tvrdých souhláskách.

PS 1 – str. 22 – 24

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

Čítanka str.22, 23

Psaní – PS str. 15 -17, 32

 Prvouka

 

Učeb. str. 20   Moji předkové

PS str. 11

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 29- 31

Procvičujeme pamětné sčítání a odečítání do 30, celé desítky do 100.

Domácí úkoly Procvičovat rozdělení hlásek.

Pamětné sčítání a odečítání.

Rozhovor s prarodiči ( prvouka ).

 

Akce, informace

 

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

20.11. – třídní schůzky

 

 

TÝDENNÍ PLÁN     22. 10. –  26. 10. 2018

             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 32 – 35

PS 1 – str. 20 – 21

Znát rozdělení hlásek, poznat samohlásky, souhlásky, dvojhlásky. Hlásková a slabičná stavba slova.

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

Nácvik čtení s porozuměním.

Psaní – PS str. 32

 Prvouka

 

Učeb. str. 18, 19  Výročí vzniku republiky.

PS str. 10

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 26 – 29  Počítáme do 30

Procvičujeme pamětné sčítání a odečítání do 30, celé desítky do 100.

Domácí úkoly Průběžně, aktuálně podle potřeby k procvičení učiva.

 

Akce, informace

 

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

Termín školy v přírodě : 22. – 26. 4., neplánujte lékaře a jiné akce.

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

 

                 

 

TÝDENNÍ PLÁN   15. 10. –  19. 10. 2018

           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str. 30 – 34  Rozdělení hlásek – samohláska, souhláska (viz poučky v učebnici)

PS 1 – str. 18 – 20

Český jazyk

 

Společná četba  F.Nepil – Já Baryk

Psaní – PS str. 31, 32

 Prvouka

 

Učeb. str. 16,17  Město před 100 lety a dnes

PS str. 9

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 24 – 27  Počítáme do 30
Domácí úkoly Zadání podle potřeby, vždy označeno a zapsáno v úkolníčku. Prosím o podepisování všech úkolů.

 

Akce, informace

 

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

18. 10. – návštěva místní knihovny

Sledujte web školy – pozvánka na výstavu k výročí vzniku republiky

Termín školy v přírodě : 22. – 26. 4., neplánujte lékaře a jiné akce.

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

 

 

            TÝDENNÍ PLÁN    8. 10. –  12. 10. 2018

           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str.25 – 29 Antonyma, synonyma.

PS 1 – str. 16,17

Český jazyk

 

Čítanka str. 18 – 21

PS str. 10 – 12,

Psaní – str. 30 – 31

 Prvouka

 

Učeb. str. 14,15

PS str. 8, 9

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 19 – 22

Zaměříme se na pamětné sčítání a odečítání do 27. Procvičujte rozklady čísla – dopočítání do 10, 20.

Příklady typu 9 + 6, 19 + 6, 14 – 6, 24 – 6

Domácí úkoly Prosím procvičujte pamětné počítání, je to velmi důležité pro další počítání do 100 !

Nelepší se kvalita čtení, děti musí denně hlasitě pod dozorem alespoň 10 minut číst.

 

Akce, informace

 

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

Termín školy v přírodě : 22. – 26. 4., neplánujte lékaře a jiné akce.

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

 

 

 

    TÝDENNÍ PLÁN   1. 10. –  5. 10. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str.23 – 25 Význam slov, antonyma

PS 1 – str. 15

Český jazyk

 

Čítanka str. 19,20

PS 1 str. 8, 10

Vlastní kniha.

 Prvouka

 

Učeb. str. 13  Dopravní značky

PS str. 7

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 17 – 21

Počítání do 27.

 

Domácí úkoly Průběžné procvičování počítání do 27, čtení vlastní knihy. Psané DÚ podle zadání v úkolníčku.

 

 

Akce, informace

 

2.10. Přinést do školy ukázat knihu, ze které čtu.

5. 10.  Dalton

Pravidelná kontrola vlasů – vši.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN      24. 9. –  28. 9. 2018

           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str.18 – 22   Význam slova, slova nadřazená, podřazená, souřadná.

PS 1 – str. 12 – 14

Český jazyk

 

Čítanka str. 14 – 17

PS 1 str. 8, 9

 Prvouka

 

Učeb. str. 12  Směrová růžice, chování v dopravních prostředcích.

PS str. 5, 7

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 16, 17

Počítání do 25, polovina, dvojnásobek.

 

Domácí úkoly Průběžné procvičování počítání do 25, s přechodem přes desítky, čtení vlastní knihy.

 

 

Akce, informace

 

Platba za učebnici a PS z angličtiny – 600 Kč.

28. 9. Státní svátek

 

 

TÝDENNÍ PLÁN    17. 9. –  21. 9. 2018

           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Učeb. str.14 – 17  Druhy vět.

PS 1 – str. 8 – 11

Český jazyk

 

Čítanka str. 12 – 15  Poezie, verš, rým.

PS 1 str. 7

 Prvouka

 

Učeb. str.  8 – 10  Krajina z výšky, světové strany.

PS str. 5 – 6

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 12 – 15

 

Domácí úkoly Prosím o domácí přípravu – čtení vlastní knihy, procvičování počítání do 20 bez použití prstů.

Přinést úkolníček z 1.třídy.

 

 

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy, děkuji za domácí přípravu dětí, využívejte online procvičování učiva.

 

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN       10. 9. –  14. 9. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Loučení s létem učeb. str. 9 – 13

PS 1 – str.7 – 8

Rozhovor, vyprávění.

Český jazyk

 

Čítanka str. 9 – 11

PS 1 str. 3 – 5

 Prvouka

 

Učeb. str. 6 – 9  Okolí školy, světové strany.

PS str. 4 – 5

Matematika

 

 

 

Učeb. str. 8 – 12

Opakování učiva.

 

Domácí úkoly Prosím o domácí přípravu – čtení vlastní knihy, procvičování počítání do 20 bez použití prstů.

Děti potřebují získat zpět ztracenou „ formu“.

Prosím dohlédnout na to, aby si děti zabalily všechny potřebné knihy podle rozvrhu!

 

 

Akce, informace

 

Třídní schůzky 13. 9. v 17:00 hodin, prosím přinést 500 Kč na zaplacení pracovních učebnic a sešitů.

 

 

 

 

               

                    TÝDENNÍ PLÁN                       

                     25. 6. – 29. 6.

 

    25. 6. Memoriál Jaroslava Haunera

Účastní se všichni žáci z celé školy, děti jsou rozděleni do družstev, v 8 : 00 se odchází od hlavní budovy do Chuchelského háje. Prosím, dejte dětem sportovní oblečení, svačinu, pití, pláštěnku. Sraz normálně ve třídě, odchod v 7: 55 hodin k hlavní budově.

Návrat ve 12, 00 hod.

 

26. 6. Vyhodnocení Memoriálu J. Haunera a soutěže ve sběru  ve školní tělocvičně.

 

26. 6. – 28. 6. Konec vyučování v 11 : 00, pak jdou děti na oběd a do družiny.

 

29. 6. – předávání vysvědčení, konec v 8 : 45 hod

              Po předání vysvědčení děti odchází domů s rodiči, nebo do školní družiny.             Nezapomeňte případně odhlásit obědy. Děkuji.

 

                                 TÝDENNÍ PLÁN             

                             18. 6. –  22. 6. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Vlastní kniha, čítanka, časopis – zdokonalování techniky čtení z různých zdrojů
Český jazyk –

psaní

 

Procvičování správných tvarů písmen, přepisy a diktáty. Souhrnné opakování.

 

 Prvouka Učivo probráno, souhrnné opakování.

 

Matematika

 

Učivo probráno, opakování, procvičování.

 

Domácí úkoly Prosím o docvičování čtení, počítání po celou dobu letních prázdnin.
Akce, informace

 

21. 6. –  krátké hudebně-dramatické vystoupení žáků 1. tříd v 16:30 hod před budovou školičky

( v případě nepříznivého počasí v jídelně )

 

                 TÝDENNÍ PLÁN         

             11. 6. –  15. 6. 2018

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka Fraus + Moje první čítanka

Zdokonalování techniky čtení, čtení s porozuměním, dramatizace textu

 

Český jazyk -psaní

 

Sešit ČJ – opis, přepis, diktáty.

Procvičujte i doma jednoduché věty.

Nezapomínejte vždy o víkendu podepsat !

 

 Prvouka Učebnice str. 78 – 79

Co dělat, když…

Celkové shrnutí učiva.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 60 – 63

Opakování učiva.

 

Domácí úkoly Prosím o docvičování čtení, počítání.

 

Akce, informace

 

15. 6. – návštěva Mořského světa v Holešovicích ( závěr Daltona )

21. 6. – společné vystoupení pro rodiče 1.A, B v 16,30 hod před naší školičkou

( v případě nepříznivého počasí v jídelně )

 

                       

                            TÝDENNÍ PLÁN  

                          4. 6. –  8. 6. 2018         

 

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka –  vybrané texty, čtení s porozuměním, kontrolní otázky z textu, vyprávění.

 

Český jazyk –

psaní

 

Sešit ČJ – opis, přepis, diktáty. Kontrola  s podpisem  rodičů vždy o víkendu.

Nezapomínejte vždy o víkendu podepsat !

 

 Prvouka Učebnice str. 75, 76

Nemoc, naše smysly.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 56 – 59

 

Domácí úkoly Každodenní čtení, počítání dle vlastního zadání rodičů.

 

Akce, informace

 

 8. 6. – fotografování tříd od 10,45 u hlavní budovy ( společné foto třídy + možnost foto ve dvojici nebo skupince )

8. 6. – poslední sběr ( vyhodnocení 26. 6. )

15. 6. – návštěva Mořského světa v Holešovicích – závěr Daltona 

26. 6. – společné vystoupení 1. A, B pro rodiče          ( odpoledne – čas bude upřesněný )

POZOR ZMĚNA TERMÍNU  – 21. 6.

 

                 TÝDENNÍ PLÁN 

              28. 5. –  1. 6. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka –  vybrané texty, zaměřujeme se na kvalitu čtení, hlasitě, vázat, bez chyb. Čtení s porozuměním textu, převyprávění.

Přečtené texty si děti každý den zopakují doma !

 

Český jazyk –

psaní

 

Sešit ČJ – opis, přepis, diktáty. Kontrola  s podpisem  rodičů vždy o víkendu.

Nezapomínejte vždy o víkendu podepsat !

 

 Prvouka Učebnice str. 73, 74

Naše tělo, Co potřebujeme k životu.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 50 – 54

 

Domácí úkoly Prosím  o důsledné dodržování každodenního hlasitého čtení, bez kterého se kvalita čtení nezlepší.

 

Akce, informace

 

Prosím rodiče o podepsání sešitů z M a ČJ vždy přes víkend.

8. 6. – fotografování tříd

8. 6. – poslední sběr ( vyhodnocení              26. 6. )

11. 6. – Dalton

15. 6. – návštěva Mořského světa                 v Holešovicích ( závěr Daltona )

 

                     TÝDENNÍ PLÁN 

                21. 5. –  25. 5. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka –  vybrané texty, zaměřujeme se na kvalitu čtení, hlasitě, vázat, bez chyb. Čtení s porozuměním textu, převyprávění.

Přečtené texty si děti každý den zopakují doma !

 

Český jazyk -psaní

 

Sešit ČJ – opis, přepis, diktáty. Kontrola  s podpisem  rodičů vždy o víkendu.

Nezapomínejte vždy o víkendu podepsat !

 

 Prvouka Učebnice str. 70, 71

Dny, týdny, měsíce, rok. Kalendář.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 46 – 50

Důležité je automatizování početních výkonů – sčítání a odečítání do 20.

 

Domácí úkoly Prosím  o důsledné dodržování každodenního hlasitého čtení, bez kterého se kvalita čtení nezlepší.

 

Akce, informace

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     

                14. 5. –  18. 5. 2018           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka –  vybrané texty, zaměřujeme se na kvalitu čtení, hlasitě, vázat, bez chyb. Čtení s porozuměním textu, převyprávění.

 

 

Český jazyk –

psaní

 

Sešit ČJ – opis, přepis, diktáty. Kontrola  s podpisem  rodičů vždy o víkendu.

 

 

 Prvouka Učebnice str. 68 – 69

Zdravý den, Týden.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 44 – 47 vybraná cvičení. Co už umíme, Číselné pavučiny.

 

Domácí úkoly Prosím při každodenním čtení dbát na vázané čtení slabik, čtení s porozuměním. Některé děti stále pouze slabikují !

Počítání do 20.

 

Akce, informace

 

17. 5. – konzultační hodiny – podle rozpisu

18. 5. – Dalton č. 5

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  7. 5. –  11. 5. 2018           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Čítanka – děti dostanou ve středu, seznámení s obsahem, str. 6 – 9

( čítanka se bude odevzdávat po přečtení )

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 –  str. 30 – 31 přinést ve středu

Sešit ČJ – bude sloužit k procvičování psaní slov, vět, diktáty, DÚ – podle zadání

 

 

 Prvouka Učebnice str. 65 – 67

Denní činnosti

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 42 – 45 vybraná cvičení.

Co už umíme.

 

Domácí úkoly Prosím při každodenním čtení dbát na vázané čtení slabik, čtení s porozuměním.

Počítání do 20.

 

Akce, informace

 

8. 5. – státní svátek

7. 5. – supluje p.vychovatelka Pěkná

17. 5. – konzultační hodiny ( rozpis koncem příštího týdne )

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                 2. 5. –  4. 5. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 90 – 91 komiks

92 – 95 dokončení Slabikáře – Tady jsme doma

V příštím týdnu začneme číst ČÍTANKU !

 

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 –  dokončení

Sešit pro psaní – opisy, přepisy, diktáty

( děti dostanou sešit ve škole )

 

 

 Prvouka učebnice  str.  64 – čas, hodiny

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 40 – 43

 

Domácí úkoly Prosím při každodenním čtení dbát na vázané čtení slabik, čtení s porozuměním.

Počítání do 20.

 

Akce, informace

 

Všechny děti zaslouží velkou pochvalu za absolvování školy v přírodě.

Prosím,  zkontrolujte dětem po příjezdu hlavy, několik dětí si ze školy v přírodě přivezlo vši !

Pokud počítáte s tím, že dítě 7. 5. nepřijde do školy, informujte mě předem.

8. 5. – státní svátek

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     

               16. 4. –  20. 4. 2018           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 88 – 91  Letíme do vesmíru.

 

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 – str. 26 – 29

 

 

 Prvouka učebnice  str.  62  Když spěcháme, když čekáme. Čas.

Pravidla chování na škole v přírodě.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 38 – 41

Odečítání s přechodem přes 10.

Domácí úkoly Víkend – společné balení kufru na školu v přírodě.

 Příprava knížky, kterou si dítě vezme s sebou.

Akce, informace

 

 17. 4.  – třídní  schůzky v 17 hod, prosím potvrdit podpisem v ŽK.

Prosím rodiče, aby se před třídními schůzkami seznámili na webu školy s informacemi ohledně GDPR. Děkuji.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  9. 4. –  13. 4. 2018         

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 84 – 91. Výprava do pravěku a vesmíru.

 

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 – str. 20 – 23

Přepis a opis slov a vět.

 

 

 Prvouka učebnice  str.  61

Les, náš přítel. Vycházka do Chuchelského háje.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str.34 – 37

Minutovky str. 20, 21

Domácí úkoly Písanka str. 24 – 25

Počítání do 20, vázané čtení.

 

Akce, informace

 

 Prosím poslat doplatky za školu v přírodě.

 

17. 4. Třídní schůzky, důležité ! Info ke škole v přírodě.

 

Do 11. 4. nejpozději poslat  potvrzenou způsobilost a kopii kartičky pojišťovny!

 

         

 

            TÝDENNÍ PLÁN     

           3.4. –  6. 4. 2018             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 80 – 87  slabiky s  – ě

Opakování textů. Hlasité čtení.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 – str. 14 – 17

Přepis a opis slov a vět.

 

 

 Prvouka učebnice  str.  61

Les, náš přítel.

 

Matematika

 

Matematika  2 – str. 34 – 35

Minutovky str. 18, 19

Domácí úkoly Prosím, zaměřte se s dětmi na hlasité čtení. Procvičujte počítání do 20.

 

 

 

Akce, informace

 

6. 4. – sběr

Prosím posílat doplatky za školu v přírodě.

17. 4. Třídní schůzky, důležité ! Info ke škole v přírodě.

Do 11. 4. nejpozději poslat  potvrzenou způsobilost a kopii kartičky pojišťovny.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN 

                 26. 3. –  28. 3. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 80 – 83   slabiky dě, tě, ně

Zaměřujeme se zlepšování kvality čtení.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 – str. 8 – 11

 

 

 Prvouka učebnice  str.  60

Dřevo – důležitý materiál

Matematika

 

Matematika  2 – str. 32 – 33

Minutovky str. 14,15

Domácí úkoly Úkoly na prázdniny :

 

Písanka 4 str. 12, 13

Minutovky str.16, 17

 

 

 

Akce, informace

 

29. 3. – 2. 4. – velikonoční volno

17. 4. Třídní schůzky, důležité ! Info ke škole v přírodě.

Do 11. 4. nejpozději poslat  potvrzenou způsobilost a kopii kartičky pojišťovny.

 

        TÝDENNÍ PLÁN

       19. 3. –  23. 3. 2018       

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  str. 78, 79 – vše o divadle, hrajeme si s loutkami.

 

Slabika DĚ – str. 80

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  4 – str. 2 – 5

Nácvik opisu a přepisu slov.

 

 Prvouka učebnice  str.  56 – 57, 58 – 59

Jarní květiny. Práce v lese.

Matematika

 

Matematika  2  str. 30 – 32

Součtové trojúhelníky, autobus, hadi s barevnými poli.

Domácí úkoly Čtení – zaměřit se na kvalitu – vázat, číst hlasitě, pozor na záměny hlásek !

Počítání do 19 s přechodem přes 10, pamětné počítání do 10 ( bez použití prstů ).

 

 

Akce, informace

 

Srdíčkový den u nás ve třídě – úterý 20. 3. – možnost zakoupení magnetek a propisek, 1 ks za 30 Kč ( více na webu školy na hlavní straně )

21. 3. – navštíví nás předškoláci  v 10:00

 

       TÝDENNÍ PLÁN   

     12. 3. –  16. 3. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str.79

 

Slabiky DI, TI, NI.  Chování v divadle.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  3  po str. 31 ( dokončení )

 

Zaměřujeme se na správný opis a přepis slov.

 

 Prvouka učebnice  str.  54 – 55, 56 – 57

 

Zvířata v lese. Jarní květiny.

Matematika

 

Matematika  2  str. 28 – 31

Součtový trojúhelník s barevnými poli, orientace a počítání v oboru 10 – 20.

Domácí úkoly Doma denně hlasitě číst a počítat do 20.

 

 

Akce, informace

 

Děkuji za platby za školu v přírodě.

 

 

           TÝDENNÍ PLÁN 

           5. 3. –  9. 3. 2018

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str. 75

 

Znovu pročítáme texty ze strany 64 – 75. Důraz na vázání, plynulost čtení, porozumění textu.

Skládáme na tabulce.

 

Český jazyk -psaní

 

Písanka  3  str. 20 – 23

DÚ na víkend str. 24 – 25.

Zaměřujeme se na správné tvary a velikost písma.

 

 Prvouka učebnice  str.  54 – 55

Zvířata v lese.

Matematika

 

Matematika  2  str. 26 – 27

Minutovky 3. díl – všichni vypracováno po str. 12 do pátku 9. 3. !

Opakujeme počítání zpaměti do 10, přidáváme počítání v druhé desítce.

Domácí úkoly Tento týden srovnáváme učivo po nemoci dětí i učitelky, opakujeme, vysvětlujeme, procvičujeme.

Doma denně číst a počítat.

 

 

Akce, informace

 

Prosím o platbu ŠvPř. Děkuji.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 26.2.  –  2. 3. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 70 – 75

Nová písmena F, Ď, Ť, Ň

Opakované čtení textů, trénování pěkného a vázaného čtení.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 3 – str. 14 – 17

str. 18 – 19 za úkol přes víkend

 Prvouka Prvouka  str. 51 – chování psů

str.52 – 53 – domácí zvířata

 

Matematika

 

Matematika 2 – po str.26

Počítáme do 18, procvičovat sčítání a odečítání.

Domácí úkoly Každodenní hlasité čtení, upevňování matematických spojů do 10, nácvik počítání v druhé desítce.
Akce, informace

 

Přihlášky na školu v přírodě – předáno dětem 26.2. Prosím vyplnit a obratem poslat zpět do školy. Děkuji.

 

 

               TÝDENNÍ PLÁN 

          19. 2. –  23. 2. 2018

                  

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str. 69

 

Procvičovat čtení textů ze Slabikáře.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  3  str. 8- 11

DÚ na víkend str. 12, 13

Dodržovat správnou velikost písmen, přepis slov a písmen.

 

 Prvouka učebnice  str. 48- 50

Moje zvířátko, chovatel, péče o domácí mazlíčky.

 

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 19 – 22

Minutovky 3. díl str.6, 7, 8

Upevňovat pamětné počítání do 10. Orientace na číselné ose, desítky a jednotky.

Domácí úkoly Pokračovat v každodenním čtení a počítání.

 

Každý žák se má naučit část básně, kterou pak předneseme na poetickém setkání.

Děkuji.

 

 

Akce, informace

 

23. 3. Dalton č. 2

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  12. 2. –  16. 2. 2018          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str. 63

Zaměřujeme se na zlepšení kvality čtení – vázání slabik, správná výslovnost, intonace.

 

Český jazyk -psaní

 

Písanka  3  str. 2 – 5

Dbáme na správné držení pera, sklon písma.

 

 Prvouka učebnice  str. 46 – dokončení tématu Třídíme odpad.

Projekt  Veselé  zoubky.

 

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 16 – 19

Minutovky 3. díl str.6, 7

Domácí úkoly Sledovat  úkolníček.

Prosím zapisovat omluvenky do omluvného listu v případě, že dítě chybí ve škole !

Pokračovat v každodenním čtení a počítání.

Děkuji.

 

Akce, informace

 

16. 2. – návštěva místní knihovny

 ( seznámení ) 

16. 2. – sběr ( instrukce viz web školy )

 Na konci týdne pošlu informace ohledně přihlášení a platby zálohy na školu v přírodě.

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     

                  29.1. –  1. 2. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 57 – 61

 

Opakování čtení starších textů ve Slabikáři.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 28 – 32

Dokončení celé písanky.

 

 Prvouka učebnice  str. 46 – 47

Třídíme odpad.

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 16 – 19

Minutovky 2. díl – lze použít k  samostatnému  domácímu procvičování počítání do 10.

Minutovky 3. díl –  str.1 – 4 využití k samostatné práci a hodnocení ve škole.

Domácí úkoly Sledovat  úkolníček.

Během prázdnin procvičovat z minutovek, číst ve vlastní knize.

 

 

Akce, informace

 

31. 1. – bruslení ( brusle, helma, rukavice , vhodné oblečení , svačina )

31. 1. – po návratu předání výpisu        vysvědčení za 1.pololetí, vyučování končí v 11,40 hod.

2 . 2. – pololetní volno

5. – 9. 2. – jarní prázdniny

 

               TÝDENNÍ PLÁN     

            22.1. –  26. 1. 2018             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 52 – 57

 

Pracovní postup, C,Č

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 22, 23, 26,27

 

str. 24 – 25 v pátek 26. 1.  za úkol

 Prvouka učebnice  str.  43 – 45

Laboratoř, zkoumáme a zapisujeme.

Matematika

 

Matematika  2  str. 11 – 14

Minutovky 2. díl  str. 24, 25, 26

 

Domácí úkoly Procvičovat čtení.

 

Upevňovat  rozklad čísla 10, je to důležité pro sčítání a odečítání s přechodem přes desítku.

Akce, informace

 

31. 1. – bruslení

31. 1. – po návratu předání výpisu                    vysvědčení za 1.pololetí

2 . 2. – pololetní volno

5. – 9. 2. – jarní prázdniny

 

                   TÝDENNÍ PLÁN

                15. –  19. 1. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 45 – 51

Popis, B.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 15 – 19
 Prvouka Prvouka   str.  41 – 42

Ústní hygiena, věda nám pomáhá.

Matematika

 

Matematika  2  str. 11 – 14

Minutovky 2. díl  str.14, 15,20, 21

Domácí úkoly Čtení z knihy, časopisu  podle zájmu a schopností.

Počítání do 12.

Akce, informace

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  8.1. –  12. 1. 2018             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 38 – 44 dvojhlásky ou,au, písmeno Z

Procvičujeme vázané čtení, intonace.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 11,14,15

( str.12 – 13 úkol přes víkend )

 Prvouka Prvouka   str.  38 – 41

Zdravá výživa, dětský chrup.

Matematika

 

Matematika  2  str. 5 – 11 ( nová prostředí – autobus, hadi, neposedové ).

Minutovky 2. díl  podle zadání procvičování sčítání a odečítání do 10 ( zpaměti ).

Domácí úkoly Pokračovat  v každodenním čtení textů ze Slabikáře, procvičování počítání do 12. Úkoly podle úkolníčku.
Akce, informace

 

11.1. – konzultační hodiny dle rozpisu viz mail

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                18.12.  –  22. 12. 2017

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 35 – 39, hláska R.

Procvičujeme plynulé vázání slabik, intonaci při čtení. Pročítáme starší texty ve Slabikáři.

 

Český jazyk  –

psaní

 

Písanka  2   str. 3 – 9
 Prvouka Prvouka   str.  36 – 37
Matematika

 

Matematika  1 – dokončení učebnice, opakování

Minutovky 2. díl  str. 6 – 11

Domácí úkoly V době prázdnin  denně procvičovat čtení a počítání do 10. Vypracovat pracovní listy ( děti dostanou ve čtvrtek 21.12. )
Akce, informace

 

19.12. –  sraz ve třídě v 16 hod, krátké setkání a odchod k hlavní budově, vystoupení u vánočního stromu v 17: 00 hod, kavárna.

22.12. – vánoční besídka, připravit drobný dárek pro kamaráda a patrona

8.1. – nástup do školy

11.1. – konzultační hodiny

 

 

                          TÝDENNÍ PLÁN   

                    11.12.  –  15. 12. 2017          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář –  str. 32 – 37, hláska V, R

Čteme slabiky ze tří hlásek.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 28 – 3

Písanka  2 – str. 2,3

 Prvouka Prvouka  str. 35 – Jak hospodařit s kapesným

Vánoční příběh.

Matematika

 

Matematika  str. 57 ( dokončení ) – 59

Minutovky 2. díl str. 2- 5 (vybrané úlohy )

Domácí úkoly Podle  sdělníčku – sledovat každý den.

Denně procvičovat čtení a počítání do 10.

Akce, informace

 

12.12. – vánoční dílny – dát dětem zástěru    (výroba perníčků )

19.12. –  sraz ve třídě v 16 hod, krátké setkání a odchod k hlavní budově, vystoupení u vánočního stromu v 17,00 hod, kavárna.

 

     

             TÝDENNÍ PLÁN     

         4. 12.  –  8. 12. 2017            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář –  str. 28 – 31

Nacvičujeme plynulé čtení textů z předchozích stran.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 22 – 26

Píšeme perem, volná ruka ! Upevňujeme tvary psacího písma.

 Prvouka Prvouka  str. 32 – 33

Rodiny vypadají různě, Mikuláš – příběh.

Matematika

 

Matematika  str. 54 – 56

Minutovky 2. díl str. 1- 5 ( vybrané úlohy)

Domácí úkoly Podle  sdělníčku.

Minutovky 1.díl již nenosit do školy, lze použít k domácímu procvičování.

Zaměřte se na každodenní nácvik správného čtení textů ve Slabikáři. Děkuji.

Akce, informace

 

5.12. – Mikuláš ve třídě

12.12. – vánoční dílny – dát dětem zástěru    (výroba perníčků )

 

           

 

                  TÝDENNÍ PLÁN 

                27.11.  –  1. 12. 2017

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – po str. 31

Procvičujeme správnou techniku čtení. Vyprávění, čtení s porozuměním.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 17 – 22

Píšeme perem, prosím mít jedno pero náhradní. Děkuji.

 Prvouka Prvouka  str. 30 – 31

Všímáme si pocitů druhých, rodina je důležitá.

Matematika

 

Matematika  po  str. 53 – 56

Minutovky 1. díl – dokončení vybraných úloh. Vše zpětně si děti mohou doplnit samostatně doma.

Minutovky 2. díl – str.1 – 6

Upevňování sčítání a odečítání do 10, rozklad čísla, sčítací pyramidy.

Domácí úkoly Stále platí každodenní čtení textů ve Slabikáři, upevňování čtení slabik.

Počítání do 10.

Sledovat Úkolníček.

Akce, informace

 

Nezapomínejte prohlížet dětem vlasy, vši jsou stále aktivní !

 

 

 

                    

                    TÝDENNÍ PLÁN   

                  13.11.  – 16. 11. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 12 – 19.

Čtení slabik, slov, vět. Nová písmena

T, J.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 9 – 13

Ořezaná tužka, správný sklon.

 Prvouka Prvouka  str. 26 – 27. Tolerance, odlišnosti, podobnosti, zájmy.
Matematika

 

Matematika  po  str. 50.

Upevňování sčítání a odečítání do 10, rozklad čísla, krokování.

Domácí úkoly Podle zadání – označení červenou tečkou.

Každodenní čtení, počítání zpaměti.

Akce, informace

 

V tomto týdnu bude vyučovat školní asistentka P. Hrbková podle pokynů třídní učitelky.

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin.

17.11. – státní svátek

 

                     TÝDENNÍ PLÁN 

                6.11.  –  10. 11. 2017             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 8 – 13.

Čtení slabik, slov, vyprávění, slovní fotbal.

 

Český jazyk -psaní

 

Písanka 1 – str. 5 – 9

Volná ruka, ořezaná tužka, dbát na správný úchop a sezení při psaní.

 Prvouka Prvouka  str. 24 – 25. Každý jsme jiný, nikdo není jako já – rozhovory, všímám si dětí kolem sebe. Ohleduplnost.
Matematika

 

Matematika  po  str. 48. Ve škole pracujeme do Minutovek 1. díl. Počítáme do 10.
Domácí úkoly Prosím denně číst slabiky, slova ! Také již čteme krátké věty. Pravidelné domácí čtení je velice důležité, děti se hodně posouvají v jistotě a rychlosti čtení, více je to baví.

Upevnění představy sčítání a odečítání pomocí krokování. Rozklad čísla.

Akce, informace

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

22. 11. – Den otevřených dveří

 

TÝDENNÍ PLÁN   

30. 10.  –  3. 11. 2017           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda – dokončení. Slabikář – seznámení s knihou, str. 6 – 7. Do slabikáře budeme psát i malovat !
Čtení / psaní

 

Čtení slabik, slov. Nácvik obloučků při čtení. Vázané čtení.

Písanka 1 – str. 2 – 4

 Prvouka Prvouka  str. – ovoce a zelenina str. 22 – 23,poznávání plodů.
Matematika

 

Matematika po str. 46, krokování dopředu i dozadu, záznam stavby. Počítáme do 8.
Domácí úkoly Prosím denně číst slabiky, slova ! Nečtěte s dětmi napřed, k procvičování  využívejte Živou abecedu ( hru uprostřed knihy ).

Počítání do 8 – sčítání a odečítání.

Akce, informace

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

22. 11. – Den otevřených dveří

 

                    TÝDENNÍ PLÁN 

               23.10.  –  25. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda po str. 82
Čtení / psaní

 

Analýza a syntéza slabik a slov složených ze souhlásek s, m, l, p a všech krátkých a dlouhých samohlásek.

Procvičování psaní písmen a číslic v Živé abecedě po str. 82.

 Prvouka Prvouka  str. 22 – části rostliny
Matematika

 

Matematika po str. 42 – zápis krokování, stavby, součtové  trojúhelníky , počítáme do 8.
Domácí úkoly Během podzimních prázdnin doplnit stránky v Živé abecedě a Matematice , číst a skládat slabiky a slova. Procvičovat počítání do 8.
Akce, informace

 

26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

 

        

           TÝDENNÍ PLÁN  

        16. – 20. 10. 2017

 

         

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 68– poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!
Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky máme dokončené, cviky v Živé abecedě doplníme postupně. Podle situace začneme Písanku 1.
 Prvouka Prvouka až str. 21. Jehličnaté  stromy. Život stromu.
Matematika

 

Matematika až str. 40 –znaky větší než, menší než, rovná se. Nácvik psaní číslic 0, 1 – 6.
Domácí úkoly Každý den číst slabiky z Živé abecedy, počítat do 6.

Skládáme a čteme slabiky S,M,L,P +A,E,I,O,U ( i dlouhá varianta )

Akce, informace

 

26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny

 

 

         

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 9.10.  –  13. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 59 – poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!

Cviky v Živé abecedě doplnit všechny po str.59.

Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky postupně budeme dokončovat, v pátek si děti odnesou domů, mohou doplnit všechny cviky.
 Prvouka Prvouka až str. 19, pozorujeme stromy. Listnaté stromy.
Matematika

 

Matematika až str. 36 –znaky větší než, menší než, rovná se. Nácvik psaní číslic 1, 2,3.
Domácí úkoly Prosím každý den procvičovat poznávání známých písmen, počítání do 6 – sčítání, odečítání. Uvolňovat ruku, správné držení !

 

Akce, informace

 

Každou středu a neděli kontrolujte dětem hlavy! Vši jsou vytrvalé !

Spolupracujte s dětmi na domácích úkolech, nechte si vysvětlit, jak ve škole pracujeme. Děkuji.

 

 

 

 

                    TÝDENNÍ PLÁN

                 2.10.  –  6. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 49 – poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!

Cviky v Živé abecedě doplňujeme průběžně.

Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky až str. 21

Označené řádky prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji. Důležité je správné držení tužky, volná ruka.

 Prvouka Prvouka až str. 17 – dopravní výchova, BESIP. Prosím, procvičujte bezpečnou chůzi po chodníku, chování při přecházení vozovky.
Matematika

 

Matematika až str. 33 – krokování, součtové pyramidy, plán stavby. Rovnost, nerovnost. Nácvik psaní číslic 1, 2. Matematické minutovky.
Domácí úkoly Prosím každý den procvičovat poznávání známých písmen, počítání do 6 – sčítání, odečítání. Uvolňovat ruku, správné držení !

 

Akce, informace

 

Děkuji, že ráno nevstupujete do budovy. Každou středu a neděli kontrolujte dětem hlavy! Vši jsou vytrvalé !

Spolupracujte s dětmi na domácích úkolech, nechte si vysvětlit, jak ve škole pracujeme. Děkuji.

 

 

 

                    

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  25.9.  –  27. 9. 2017 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 37 – Malíř podzim.
Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky až str. 15

Označené řádky prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji.

 Prvouka Prvouka až str. 15 – Na chodníku, na silnici – dopravní výchova. Prosím procvičujte v praxi.
Matematika

 

Matematika až str. 25 – číslice 4, počítání do 6.
Domácí úkoly Prosím procvičujte sčítání a odčítání do šesti – zpaměti – v různých praktických situacích i pomocí kartiček, knoflíků. Nikdy nepracujte napřed v učebnicích! Dohlížejte na správné držení tužky, volnou ruku. Děkuji.

 

Akce, informace

 

28.9. státní svátek

29.9. ředitelské volno

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Ráno se s dětmi rozlučte venku, uvnitř už vše samy zvládnou pod dozorem učitelky. Děkuji.

 

                    TÝDENNÍ PLÁN

                 18.9.  –  22. 9. 2017

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 31 – Co už dovedu.
Čtení / psaní

 

Písanka – uvolňovací cviky až str. 13

Druhou část dvojstrany prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji.

 Prvouka Prvouka až str. 15 – Na chodníku, na silnici – dopravní výchova. Prosím procvičujte v praxi.
Matematika

 

Matematika až str. 19 – číslice 4, počítání do 6.
Domácí úkoly Prosím procvičujte sčítání a odčítání do pěti – zpaměti – v různých praktických situacích i pomocí kartiček, knoflíků, nebo jakkoli.

Pokud vidíte, že grafomotorika ještě není úplně vyzrálá – uvolňovací cviky dělají trochu potíže, prosím procvičujte doma. Pomůže také přesné skládání z papíru, nebo manipulace s drobnými předměty.

 

Akce, informace

 

Do plátěného sáčku do šatny převlečení na tělocvik (nebo i do družiny), může být také převlek na výtvarnou výchovu. Děkuji.