Týdenní plán 23. – 27.11.2015

Týdenní plán

 

  1. – 27.11.2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 43 ( slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, psaní ů/ú, dělení hlásek, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky)

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 45

Pracovní sešit do str. 9

 

Matematika

 

Učebnice do str. 47
Prvouka Učebnice do str. 26

Pracovní sešit do str. 14

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Procvičovat dělení hlásek podle učebnice.

Stále pokračujeme ve vedení čtenářského deníku – zaměřte se na čtení s porozuměním (nechte děti, ať vám vlastními slovy převypráví čtený text).

 

Děkuji paní Knížkové za krásnou hodinu čtení s rodiči.

 

Ve středu 25.11.2015 – Divadlo Minor – Robin Hood

( s sebou svačinu, pití, popř. drobné kapesné)

 

Čtvrtek – plavání – označte dětem ručníky, plavky aj.

 

V pátek 27.11.2015 – 2. vyučovací hodina – mobilní planetárium

 

Prosím rodiče, kteří ještě neodevzdali Dotazníky s aktualizací údajů, aby tak učinili co nejdříve. Dotazník je třeba vyplnit i v případě, že nedošlo k žádným změnám. Děkuji.