Týdenní plán 28. 9. – 2. 10. 2015

Týdenní plán 28.9 – 2. 10. 2015

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 21 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná )

Pracovní sešit do str. 14

Čítanka do str. 21

Pracovní sešit  do str. 14

 

Matematika

 

Matematika do str. 21

Minutovky do str. 12

Prvouka Učebnice do str. 13 ( Bezpečnost v dopravě, dopravní značky )

Pracovní sešit do str. 7

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

 

Přinést stíratelnou tabulku.

Obalit sešity a učebnice.