týdenní plán 3. 1. – 6. 1. 2017

opakování/procvičování učiva v rámci přípravy na pololetní práce

Čj – pravopis, vyjmenovaná slova, slovní druhy, kořen slova,

věta jednoduchá, souvětí, vzorce vět

M – písemné  +, -, x, početní operace se závorkami, přednost ve výpočtech,

slovní úlohy a správné sestavení rovnice, autobusy,

geometrie – úsečka, přímka, polopřímka, graf. součet úseček, trojúhelník, geo. obrazce.

Prv – mapy, světové strany, pravidla soužití, zákonodárství, obchod, dopravní značky a pravidla provozu pro cyklisty, integorvaný záchranný systém, značky jednotek a jejich názvy /g – gram, mm – milimetr…/

Přeji všem, dětem i Vám, mnoho úspěchů, štěstí i zdravý v novém roce.