Týdenní plán 3. A od 20. 3. – 24. 3. 2017

  Plán od 20.3. –  24.3. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 115, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 21 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa

 

Čítanka : Ve světe objevů a vynálezů

Učebnice  do str. 113

Pracovní sešit č. 2  do str. 16

 

Matematika

 

 

Učebnice str.80

Pracovní sešit 2 do str. 27

Čtyřlístek č. 2  do str. 30

Geometrie – 48 – 49

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači

 

Učebnice str. 52

Pracovní sešit str. 25

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V pondělí přinést prázdninové vypravování ( do slohového sešitu ). Kdo nestihne, přinese ve středu.

V pondělí slovní úlohy . Podívat se na ně.

 

V úterý 21. 3. Půjdeme do ZOO ( s sebou svačinu,

teplé oblečení, 100 Kč na autobus a drobné kapesné.)

Děkuji dětem i rodičům, kteří přinesli sběr.