Týdenní plán 3. A od 24. 4. – 28. 4. 2017

   Plán od 24. 4. –  28. 4. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

 

Učebnice str. 135, opakování

Pracovní sešit č. 2  str. 27 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice, přídavná jména, předložky, číslovky, zájmena

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 129

Pracovní sešit č. 2  do str. 25

 

Matematika

 

 

Učebnice str.83

Pracovní sešit 2 do str. 30

Čtyřlístek č. 2  do str. 40

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Zemědělství

Učebnice str. do str. 61

 

Pracovní sešit str. 30

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V pondělí 24. 4. přinést Čtenářský deník

 

Úterý 25. 4.  Mc Donald Cup (účastní se vybraní žáky )

V úterý 25. 4. třídní schůzky od 17. hodin ve třídě.

26. 4. Zuby – prevence Přinést kartáček na zuby

 

28. 4. Učení podle daltonského plánu.

 

Od pondělí 24. 4. do středy 3. 5. proběhnou srovnávací testy pro žáky 3. tříd.

 

Přinést 30 Kč na obrázek ( vyšívání na pracovní činnosti )