Týdenní plán 3. A od 27. 3. – 31. 3. 2017

   Plán od 27.3. –  31.3. 2017

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 123, opakování

Slovesa,skladební dvojice

Pracovní sešit č. 2  str. 21 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 120

Pracovní sešit č. 2  do str. 19

 

Matematika

 

 

Učebnice str.80

Pracovní sešit 2 do str. 25

Čtyřlístek č. 2  do str. 32

Geometrie – 48 – 49

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

Prvouka Od sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači

 

Učebnice str. 53

Pracovní sešit str. 25

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Ve středu přinést květináč.

Ve středu učení podle daltonského plánu.