Týdenní plán 3.A od 29.6. – 2. 6. 2007

   Plán od 29. 5. –  2. 6. 2017

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk  

Učebnice str. 160 – Vyjmenovaná slova

PS do str. 40

 

Čítanka : Ve světe dětí

Učebnice  do str. 139

Pracovní sešit č. 2  do str. 30

 

Matematika

 

 

Učebnice str.90

Pracovní sešit 2 do str. 45

Čtyřlístek  – do konce

Geometrie – 60

 

Prvouka  Život rostlin

 

Učebnice str. do str. 65

 

Pracovní sešit str. 36

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V úterý 30. 6. Čtvrtletní práce z matematiky  (okruhy viz. malý sešit )

 

Ve středu 31. 6.  Čtvrtletní práce z českého jazyka

Ve středu přinést 15 Kč na pracovní činnosti

 

Ve čtvrtek 1. 6.  kino Anděl Mimi šéf   (vstupné 100 Kč ) Přinést do středy.

 

V pátek 2. 6. 2007 Čtvrtletní práce z prvouky

 

 

7. 6. – 8. 6. Školní výlet s přespáním v kempu Ostrov – Zadní Třebáň. Prosím, podepište dětem přihlášky.

Nejpozději v úterý, potom už děti nebudou moct jet )

 

12. 6. Focení

 

23. 6. Školní akademie v divadle Kalich ( od 17 hodin )

26. 6. Výlet parníkem po Vltavě – ukončení Daltona