Týdenní plán 30.11. – 4.12.2015

Týdenní plán

 

  1. – 4.12.2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 47 (dělení hlásek, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky)

Pracovní sešit do str. 29

Čítanka do str. 49

Pracovní sešit do str. 12 (2. díl)

 

Matematika

 

Učebnice do str. 9 (2. díl)
Prvouka Učebnice do str. 29

Pracovní sešit do str. 17

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Procvičovat dělení hlásek podle učebnice.

Stále pokračujeme ve vedení čtenářského deníku – zaměřte se na čtení s porozuměním (nechte děti, ať vám vlastními slovy převypráví čtený text).

 

 

Čtvrtek – plavání – označte dětem ručníky, plavky aj.

Prosím o koupací čepice pro holčičky, které je nemají.

 

V pátek 4.12. – Mikuláš (během dopolední výuky).

 

16.12. – předvánoční výlet – Kouzelné Vánoce Pavla Kožíška (220,- Kč + přihláška nejpozději do 1.12.2015).

 

Kontakt na zastupující pí. učitelku Míšu Appeltovou – 724 506 321,

 

Děkuji moc všem rodičům, kteří poskytli dárečky do adventního kalendáře, dále paní Zimové za vánoční výzdobu a paní Stoulilové za obětavé zajištění potravy pro Bambulku…:)