Týdenní plán 4.A od 14.5. – 20.5. 2018

Plán od 14.5.  – 20.5. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 43, učebnice str. 154

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu, popis postavy          

Čítanka

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 100

Ps str. 39

PS  Čtyřlístek – Ps str. 35 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 53 obsah a obvod čtverce a obdelníku

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 44 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 22 ( příprava na projekt stavební slohy – románský sloh, gotika, renesance)

Učebnice do str. 47( Modrý sešit – Opakování)

PS str. do str. 28

Učebnice do str. 66 Ekosystém rybník

PS str. 28

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

Úterý – kontrola omluvených hodin v ŽK – prosím doplňte

Posudek o zdravotní způsobilosti na ŠVP odevzdejte do 16. 5.

Prosím doplatit 1 500 Kč na ŠVP.

 17. 5. Konzultace kdo má zájem, prosím objednejte se

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

Čtvrtletní práce

5. 6. Český jazyk

6.6. Přírodověda

7.6. Matematika

8.6. Vlastivěda 

6. 6. Odevzdat herbář ( 10 lučních rostlin – 5 trav, 5 kytek)

 

8. 6. Focení

20. 6. Generálka na akademii

22. 6. Akademie