Týdenní plán 4. A od 15. 1. – 21. 1. 2018

Plán od 15. 1. – 21. 1. 2018

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 82(vzory  rodu mužského)

Pracovní sešit do str. 47

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 40, učebnice do  str. 48

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 57

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 25 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 16

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 33 ( zelený sešit )

PS str.  15

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

15. 1. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

16. 1. Čtvrtletní práce z vlastivědy / dějepis, zeměpis. )

 17. 1. zápis not

Doplňte dětem zameškané hodiny do žákovských knížek.

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

25. 1. a 31.1 Bruslení Černošice

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

22. 2. Poetické setkání

 

27. 3. Jarmark