Týdenní plán 4. A od 19. 2. – 25. 2. 2018

Plán od 19. 2. – 23. 2. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 11, učebnice str. 99

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

 

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 9

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 34 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 39 ( zelený sešit )

PS str.  20

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

 

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

 

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo od 13.30 –

– 15,30 hod. hodin ve staré budově

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne )

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

Příští týden:

 

Úterý-  matematika opakování

 

Středa – opakování přírodopis – horniny, nerosty, převody jednotek

                                          

Čtvrtek –opakování vlastivěda – Přemyslovci

 

Pátek –  opakování zeměpis – Pohoří, vodstvo, podnebí

 

V pátek  – čtenářské deníky