Týdenní plán 4. A od 5.3. – 11.3. 2018

Plán od 5. 3. – 11. 3. 2018

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – Ps str. 20, učebnice str. 115

(Shoda podmětu s přísudkem, vrory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 68

Ps str. 15

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 16 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek )

Geometrie –  str. 41 konstrukce trojůhelníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice)

Zahájení projektu – Osmičky v životě Karla IV. přinést materiál o Karlově universitě a Karlštejně )

Učebnice do str. 39 ( Modrý sešit – průmysl ČR)

PS str. 20

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

7. 3. Prevence rizikového chování

        Příprava výrobků na jarmark

 

8. 3. Matematická olympiáda ( mezi žáky 4. tříd )

  

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda