Týdenní plán 4. A od 8.1. – 14. 1. 2018

Plán od 8. 1. – 14. 1. 2018

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 75(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit do str. 44

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 37, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 57

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 25 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 16

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 33 ( zelený sešit )

PS str.  15

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

11. 1. Čtvrtletní práce z českého jazyka

 

12. 1. Čtvrtletní práce z matematiky

 

15. 1. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

16. 1. Čtvrtletní práce z vlastivědy / dějepis, zeměpis )

 

11. 1. 2018   konzultační hodin  (14 – 18 hod. )