Týdenní plán 4. B

                     

   

                      TÝDENNÍ PLÁN

                14. 12.  –  18. 12. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 72 – Obezřetně – opakování.

Prac. sešit  až str. 43.

Matematika

 

Učebnice až str. 64 – Zlomky.

Pracovní sešit  – až str. 57 – Kružnice.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 18, 19 – Život za vlády prvních Přemyslovců + Románský sloh.

Pracovní sešit až str. 10.

Učebnice až str. 20 – Orientace v krajině.

Pracovní sešit až str. 13.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 22 – Rostliny našich lesů.

Pracovní sešit až str. 10.

Anglický jazyk Učebnice až str. 21 – Children from round the world.

Pracovní sešit – až str. 11. + Nové číslo časopisu Play (zelené s Grinchem)+ vánoční reálie.

Akce, informace

 

 

 

+ Domácí úkoly

V pátek 18. 12. budeme mít školní besídku, tentokrát bohužel bez cukroví.

Přeji Vám všem krásné klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, moudrosti a společného štěstí. Monika

Do školy se snad všichni normálně 4. 1. 2021 sejdeme ve škole.

Prosím procvičujte koncovky podstatných jmen podle vzorů + násobilku. Můžete stále využívat Umímeto.

 

 

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                7. 12.  –  11. 12. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 67 – Vánočně – opakování.

Prac. sešit  až str. 39.

Matematika

 

Učebnice až str. 58 – Zlomky.

Pracovní sešit  – až str. 52 – Kružnice.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 17 – Slavníkovci.

Pracovní sešit až str. 9.

Učebnice až str. 20 – Orientace v krajině.

Pracovní sešit až str. 13.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 20 – Rostliny našich lesů.

Pracovní sešit až str. 10.

Anglický jazyk Učebnice až str. 21 – Children from round the world.

Pracovní sešit – až str. 11. + Nové číslo časopisu Play (zelené s Grinchem).

Akce, informace

 

 

 

+ Domácí úkoly

 

 

Práce s mapou, značky, slepé mapy.

+ prosím procvičujte koncovky podstatných jmen podle vzorů

+ násobilku.

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                12. 10.  –  16. 10. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 35 – slovesa.

Prac. sešit  až str. 19.

Matematika

 

Učebnice až str. 23 – Pamětné násobení a dělení dvojciferných čísel.

Pracovní sešit  – až str. 23.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 10 – Sámův kmenový svaz.

Pracovní sešit až str. 6.

Učebnice až str. 12 – Kraje a krajská města.

Pracovní sešit až str. 7.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 12 – List.

Pracovní sešit až str. 6.

Anglický jazyk Učebnice až str. 21 – Children from round the world.

Pracovní sešit – až str. 11.

Akce, informace

 

 + Domácí úkoly

Plavání teď bohužel mít nemůžeme, zbývající dvě lekce si snad ještě dobereme.

Učíme se tedy podle normálního rozvrhu, v úterý tělesná výchova.

Prosím dokončit dle potřeby stránky v prac. sešitech.

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  5.10.  –  9. 10. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 31 – slovní druhy.

Prac. sešit  až str. 12.

Matematika

 

Učebnice až str. 23 – Pamětné násobení a dělení dvojciferných čísel.

Pracovní sešit  – až str. 19.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 9 – Příchod Slovanů.

Pracovní sešit až str. 6.

Učebnice až str. 12 – Kraje a krajská města.

Pracovní sešit až str. 7.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 11 – Dělení rostlin.

Pracovní sešit až str. 6.

Anglický jazyk Učebnice až str. 19 – All about Rick

Pracovní sešit – až str. 11.

Akce, informace

 

 + Domácí úkoly

Ve čtvrtek 8. 10. plavání (ještě 3 lekce).    Po návratu –M+Vv, končíme ve 13 30. Děti, které nebudou plavat, mohou přijít na oběd a odpolední výuku – nebo si doplní učivo doma, děkuji.

Zapisujeme do úkolníčků, trénujeme samostatnost.

 

    

                      TÝDENNÍ PLÁN

                 28. 9.  –  2. 10. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 19 – opakování.

Prac. sešit  až str. 12.

Matematika

 

Učebnice až str. 12 – Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

Pracovní sešit  – až str. 12.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 8 – Keltové na našem území.

Pracovní sešit až str. 5.

Učebnice až str. 8 – Kraje a krajská města.

Pracovní sešit až str. 7.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 9 – Rostliny.

Pracovní sešit až str. 6.

Anglický jazyk Učebnice až str. 19 – All about Rick.

Pracovní sešit – až str. 11.

Akce, informace

 

 + Domácí úkoly

Ve čtvrtek 1. 10. plavání (ještě 4 lekce).

Po návratu –M+Vv, končíme ve 13 30. Děti, které nebudou plavat, mohou přijít na oběd a odpolední výuku – nebo si doplní učivo doma, děkuji.

Zapisujeme do úkolníčků, trénujeme samostatnost.

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  21. 9.  –  25. 9. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 21 – Středověký spor.

Prac. sešit II. až str. 12.

Matematika

 

Učebnice až str. 15 – Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

Pracovní sešit  – až str. 11.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 8 – Keltové na našem území.

Pracovní sešit až str. 5.

Učebnice až str. 8 – Kraje a krajská města.

Pracovní sešit až str. 7.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 8 – Houby.

Pracovní sešit až str. 5.

Anglický jazyk Učebnice až str. 15 – Where are you from?

Pracovní sešit – až str. 11.

Akce, informace

 

+ Domácí úkoly

Ve čtvrtek 24. 9. plavání (ještě 5 lekcí).    Po návratu –M+Vv, končíme ve 13 30. Děti, které nebudou plavat, mohou přijít na oběd a odpolední výuku – nebo si doplní učivo doma, děkuji.

Zapisujeme do úkolníčků, trénujeme samostatnost.

 

 

 

 

 

                      TÝDENNÍ PLÁN

                  14. 9.  –  18. 9. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 16 – párové souhlásky – opakování. Prac. sešit II. až str. 9.
Matematika

 

Učebnice až str. 11 – Vzdálenosti.

Pracovní sešit  – až str. 8.

Vlastivěda – děj.

 

Vlastivěda – zem.

Učebnice až str. 7 – Doba bronzová a železná. Pracovní sešit až str. 6.

Učebnice až str. 5 – Členění ČR.

Pracovní sešit až str. 6.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 8 – Houby.

Pracovní sešit až str. 5.

Anglický jazyk Učebnice až str. 12 – Review.

Pracovní sešit – snad dorazí co nejdříve.

Akce, informace

 

 

+ Domácí       úkoly

Ve čtvrtek 17. 9. plavání (ještě 6 lekcí).    Po návratu – snad v 11 40 (?) půjdeme na oběd a pak si vezmeme ještě M+Vv, končíme ve 13 30.

Děti, které nebudou plavat, mohou přijít na oběd a odpolední výuku – nebo si doplní učivo doma, děkuji.

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN

 7. 9.  –  11. 9. 2020

 

PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 13 – Podstatná jména – opakování. Prac. sešit II. až str. 6.
Matematika

 

Učebnice až str. 7 – Co už umím ze 3. třídy. Pracovní sešit  – až str. 6.
Vlastivěda – dějiny

 

Vlastivěda – zeměpis

Učebnice až str. 5 – České země v pravěku.

Pracovní sešit až str. 6.

Učebnice až str. 4 – Obyvatelé ČR.

Pracovní sešit až str. 5.

Přírodověda

 

Učebnice až str. 6 – Příroda živá a neživá.

Pracovní sešit až str. 4.

Anglický jazyk Učebnice až str. 9 – spelling.

Pracovní sešit – snad dorazí co nejdříve.

Akce, informace

 

 

+ Domácí        úkoly

Ve čtvrtek 10. 9. plavání (ještě 7 lekcí).

Po návratu – snad v 11 40 (?) půjdeme na oběd a pak si vezmeme ještě Čj + M, končíme ve 13 30. Děti, které nebudou plavat, mohou přijít na oběd a odpolední výuku – nebo si doplní učivo doma, děkuji.