IV. A TÝDENNÍ PLÁN

TÝDENNÍ PLÁN
14. – 18. 12. 2020
PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk
Učeb. str. 63 – 67
PS str. 33 – 38  vybraná cvičení
Přírodověda Živočichové – vlastnosti, podmínky života
Učeb. str. 15-16
PS str. 8
Vlastivěda – zeměpis Povrch České republiky
Učeb. str. 23-24
PS str. 38 příloha č.8
Vlastivěda – dějepis Opakování Velkomoravská říše, časová osa
Učeb. str. 15-16
PS str. 10
Matematika Počítání do milionu, opakování učiva.
Učeb. str. 32-37
PS str. 29-34
Domácí úkoly Průběžně podle zadání, každodenní procvičování učiva, vlastní četba.
Akce, informace 18.12. – třídní besídka, nosit průběžně dáreček pro vylosovaného spolužáka.
Ukončení výuky podle rozpisu, viz. webová stránka školy.
TÝDENNÍ PLÁN
12. – 16. 10. 2020
PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk
Učeb. str. 18 – 21
PS str. 11, 12
Přírodověda Rostliny – vlastnosti
Učeb. str. 9
PS str. 6 – část
Vlastivěda – zeměpis Kraje a krajská města
Učeb. str. 5
PS str. 6 – část
Vlastivěda – dějepis Příchod Slovanů – dokončení
Učeb. str. 10
PS str. 6 – část
Matematika Pamětné dělení dvojciferných čísel jednociferným
Učeb. str. 21 – 23
PS str. 15 – 19
Domácí úkoly Většina žáků ještě nemá obalené učebnice a sešity.
14. 10. – Přv – test HOUBY
Akce, informace Příprava diktátů z učebnice ČJ.
Sledujte info ohledně plavání.
Prosím podepisovat žákovské knížky a domácí úkoly. Děkuji.
TÝDENNÍ PLÁN
5. – 9. 10. 2020
PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Souhrnné opakování učiva ze 3.ročníku.
Učeb. str. 16 – 17 ( neznělé souhlásky )
PS str. 11 – 12
Přírodověda Rostliny
Učeb. str. 9
Vlastivěda – zeměpis Členění České republiky, kraje
Učeb. str 5
PS str. 4, 5  ( DÚ dokončení )
Vlastivěda – dějepis Příchod Slovanů.
Učeb. str. 9
PS str. 6 – část
Matematika Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku
Učeb. str. 16 – 19
PS str. 12 – 14
Domácí úkoly Prosím, dohlédněte na plnění domácích úkolů. Obalit učebnice, sešity.
Akce, informace Prosím přihlásit Bakaláře a Umimeto.

               

TÝDENNÍ PLÁN  28. 9. – 2. 10. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování učiva ze 3.ročníku.

Učeb. str. 16 – 18

PS str. 10 – 11

Český jazyk – čtení

 

Čítanka – dobrodružná literatura

J. Foglar : Záhada hlavolamu

 

Přírodověda

 

 

 

Vlastivěda zeměpis

 

 

 

Vlastivěda dějepis

Houby.

Učeb. str. 8

PS str.5

 

Členění České republiky

Učeb. str 5

PS str. 4, 5

 

Keltové na našem území.

Učeb. str. 5 – 7

PS str. 7

Matematika

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Učeb. str. 15 – 19

PS str. 12 – 13

Domácí úkoly Podle zadání – opakování učiva.

Samostatně procvičovat učivo ze 3. třídy.

Akce, informace

 

Prosím zaplatit příspěvek Spolku rodičů

( viz web, záložka Rodiče ).

UMÍME TO – heslo Beruška2020

( prosím přihlásit do třídy IV. A VelkáChuchle )

 

 

                         TÝDENNÍ PLÁN   21. 9. – 25. 9. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování učiva ze 3.ročníku.

Učeb. str. 12 – 15

PS str. 6 – 9

Český jazyk – čtení

 

Prázdninový deník – odevzdat co nejdříve ( nejpozději 25. 9. ).

 

Výběr společné četby.

 

Přírodověda

 

 

 

Vlastivěda zeměpis

 

 

Vlastivěda dějepis

Ekosystémy, Houby.

Učeb. str. 7 – 8

PS str. 4, 5

 

Obyvatelé ČR.

PS str. 4, 5

 

České země v pravěku.

Učeb. str. 5 – 7

PS str. 6

Matematika

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Učeb. str.8 – 12

PS str. 8 – 10

Domácí úkoly Podle zadání – opakování učiva.

Samostatně procvičovat učivo ze 3. třídy.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Každý čtvrtek – plavání ( do 22. 10. )

Prosím zaplatit příspěvek Spolku rodičů ( viz web, záložka Rodiče ).

Přihlašujte se na Bakaláře. Děkuji.

 

  TÝDENNÍ PLÁN      14.9. – 18. 9. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Vyjmenovaná slova, slovní druhy. Velká písmena.

Učeb. str. 9 – 11

PS str. 5 – 8

Český jazyk – čtení

 

Prázdninový deník – odevzdat co nejdříve ( nejpozději 25. 9. ).

Výběr společné četby.

 

Přírodověda

 

 

Vlastivěda zeměpis

 

 

Vlastivěda dějepis

Příroda živá a neživá.

PS str. 4

 

Poloha ČR, obyvatelé ČR.

PS str. 4

 

Kapitola o čase, časová přímka. České země v pravěku.

Učeb. str. 4 – 8

PS str. 5, 6

Matematika

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Učeb. str. 6 – 8

PS str. 7 – 10

Domácí úkoly Podle zadání – opakování učiva.

Samostatně procvičovat učivo ze 3. třídy.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Každý čtvrtek – plavání ( do 22. 10. )

400 Kč na pracovní sešity – do konce září

 

                 

TÝDENNÍ PLÁN   7. 9. – 11. 9. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Nadepsání sešitů, seznámení s učebnicí.

Český jazyk – čtení

 

Prázdninová četba. Prázdninový deník – odevzdat co nejdříve.
Přírodověda

 

 

Vlastivěda

Seznámení s obsahem učiva, nadepsání sešitu,

Úvod do učiva.

 

 

Seznámení s obsahem učiva, nadepsání sešitu,

Úvod do učiva.

 

Matematika

 

Souhrnné opakování učiva ze 3. ročníku

Nadepsání sešitů, seznámení s učebnicí.

Domácí úkoly Podle zadání – opakování učiva.

Prosím, společnými silami se pokusíme obnovit znalosti dětí ze 3. ročníku během září.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

 

10. 9.  Plavání – dokončení výcviku.