Týdenní plán 5.B 2016/2017

  

                         TÝDENNÍ PLÁN

                      7. 5. –  11. 5. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Slabikář jsme dokončili, přejdeme na čítanku, kterou budeme nechávat ve škole.
Čtení / psaní

 

Písanku také během týdne dokončíme. Prosím denně doma číst, aspoň jednu větu napsat podle diktátu, děkuji.
 Prvouka Prvouka až str. 77– Jak poznáváme svět.
Matematika

 

Matematika až str. 4 – Číselné pavučiny. Minutovky – až str. 26.
Domácí úkoly  Prosím podle potřeby dokončujte cvičení,  zautomatizujte sčítání a odčítání do desítky, přepis do psacího písma a hodně čtěte ! díky
Akce, informace

 

V úterý 8. 5. je státní svátek.

Ve čtvrtek 17. 5. budeme mít konzultace, pokud máte zájem se objednat, napište mi, prosím, v kolik by se Vám to hodilo. (já můžu už od 12 hodin). Děkuji.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   5.6.  –  9. 6. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 140- Obdivujeme.  Prac. sešit  II. až str. 30.
Matematika

 

Učebnice až str. 102– Opakování geometrie. Prac. sešit až str. 44 – Co už umím.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 48 Od totalitní moci k demokracii. Prac. až str. 17.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 61Podnebné pásy.  Prac. sešit –až str. 41.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 71- Odlišujeme se od ostatních živočichů. Prac. až str. 50.
Domácí úkoly Prosím zkompletujte, prohlédněte a opravte učebnice.
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 8. 6. proběhnou prezentace závěrečných prací podle časového rozpisu, který jste dostali. Pokud se chcete zúčastnit, jste srdečně zváni, jen prosím přicházejte a odcházejte o přestávkách, děkuji.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 22.5.  –  26. 5. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 131- Sokolnictví.  Prac. sešit  II. až str. 30.
Matematika

 

Učebnice až str. 86– Opakování geometrie. Prac. sešit až str. 44 – Co už umím.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 42 První republika.  Prac. až str. 17.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 57 Vodstvo Evropy.  Prac. sešit –až str. 41.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 61- Člověk – Trávicí soustava. Prac. až str. 50.
Domácí úkoly V tomto a následujícím týdnu budeme hodně pracovat na prezentacích.
Akce, informace

 

V pondělí si napíšeme závěrečný test z matematiky a ve čtvrtek 25. 5. se můžete objednat na individuální konzultace.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                15. 5.  –  19. 5. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 124- Sdělování a přijímání informací.  Prac. sešit  II. až str. 27.
Matematika

 

Učebnice až str. 81– Opakování. Prac. sešit II. až str. 31 – Co už umím.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 38 Vznik Československé republiky.  Prac. až str. 16.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 55 Evropa.  Prac. sešit –až str. 41.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 59- Člověk – Oběhová soustava. Prac. až str. 49.
Domácí úkoly Připomínám, že do konce května by měla být odevzdaná textová část závěrečných prací a připravena prezentace. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Děkuji všem za vzornou a úspěšnou reprezentaci na Chuchelských olympijských hrách.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  8.5.  –  12. 5. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 117- Chráníš se? Prac. sešit  II. až str. 24.
Matematika

 

Učebnice až str. 77– Hospodaříme s penězi. Prac. sešit II. až str. 29 – práce s daty.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 36 Směřujeme k samostatnosti.  Prac. až str. 16.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 52 Rakousko.  Prac. sešit –až str. 39.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 57- Člověk – svalová soustava. Prac. až str. 49.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V pondělí 8. 5. Den vítězství.

V tomto týdnu budou probíhat Chuchelské olympijské hry. V úterý začnou slavnostním zahájením dole na fotbal. hřišti , ve středu budeme soutěžit a v pátek je zakončení.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   1.5.  –  5. 5. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 117- Chráníš se? Prac. sešit  II. až str. 24.
Matematika

 

Učebnice až str. 77– Opakování. Prac. sešit II. až str. 24.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 36 Směřujeme k samostatnosti.  Prac. až str. 16.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 52 Rakousko.  Prac. sešit –až str. 39.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 57- Člověk – svalová soustava. Prac. až str. 49.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V pondělí 1. 5. Svátek práce.

Děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy při Mc Donal Cupu.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                17. 4.  –  21. 4. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 114- Skloňování zájmena já. Prac. sešit  II. až str. 22.
Matematika

 

Učebnice až str. 75– Celá čísla. Prac. sešit II. až str. 20.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 32 Národ sobě.  Prac. až str. 14.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

V úterý 18. 4. beseda s Městskou policií – bezpečnost jízdy na kole. V úterý 25. 4. od 17 hodin budou třídní schůzky.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   10. 4.  –  14. 4. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 111- Druhy zájmen. Prac. sešit  II. až str. 20.
Matematika

 

Učebnice až str. 71– Násobení desetinných čísel. Prac. sešit II. až str. 19.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 32 Národ sobě.  Prac. až str. 14.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

Ve čtvrtek, pátek a pondělí máme volno, užijte si krásné, klidné a požehnané Velikonoce.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN  

                 27.3.  –  31. 3. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 106- Bezstarostná teta Bláža. Prac. sešit  II. až str. 16. Spojky.
Matematika

 

Učebnice až str. 66– Jednotky času, hmotnosti a objemu. Prac. sešit II. až str. 17.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 32 Národ sobě.  Prac. až str. 14.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

V pátek 31. 3. půjdeme do ZOO, vstup zdarma pro ty, kteří mají zaplacený příspěvek na Unii rodičů.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   6.3.  –  10. 3. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 101- Hořelo. Prac. sešit  II. až str. 13.
Matematika

 

Učebnice až str. 55– Desetinná čísla. Prac. sešit II. až str. 13.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 81 Animals around the world. Prac. sešit až str. 56. + časopis R+R.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 32 Národ sobě.  Prac. až str. 14.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

 V úterý 7. 3. bude sběr.

V týdnu 13. 3. do 17. 3. jsou jarní prázdniny, užijte si je v klidu a hlavně ve zdraví.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  27.2.  –  3. 3. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 95- Složenka. Prac. sešit  II. až str. 11.
Matematika

 

Učebnice až str. 55– Desetinná čísla. Prac. sešit II. až str. 7.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 79 Can I…? Prac. sešit až str. 55. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 31 Stroje ovládly život. Prac. až str. 13.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  20.2.  –  24. 2. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 92- Číslovky. Prac. sešit  II. až str. 9.
Matematika

 

Učebnice až str. 52– Desetinná čísla. Prac. sešit až str. 60 – geometrie.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 79 Can I…? Prac. sešit až str. 55. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 29 Z poddaného občanem. Prac. až str. 12.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 44 Evropská unie.  Prac. sešit –až str. 27- slepé mapy.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 53- Člověk. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

 Děkuji Lidušce, Ríšovi a Edovi za krásný přednes a vzornou reprezentaci naší třídy v soutěži Poetické setkání.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 13.2.  –  17. 2. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 88- Slovní druhy podrobněji. Prac. sešit  II. až str. 6.
Matematika

 

Učebnice až str. 48– Integrované slovní úlohy Prac. sešit až str. 50 – geometrie.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 77 My pet. Prac. sešit až str. 53. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 27 Obrození na postupu. Prac. až str. 11.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 35 Česká republika – práce s mapou.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 25.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 48- Třídění živých organismů. Prac. až str. 29.
Domácí úkoly Prosím procvičujte mapu čr – možno i na internetu – slepé mapy.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

V úterý 14. 2. proběhne  školní kolo Poetického setkání.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  6.2.  –  10. 2. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 80- Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Prac. sešit  až str. 48.
Matematika

 

Učebnice až str. 46– Desetinné zlomky a převody jednotek. Prac. sešit až str. 37.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 77 My pet. Prac. sešit až str. 53. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 25 Obrození měšťanské společnosti. Prac. až str. 11.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 32 Zlínský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 41- Život v oceánech. Prac. až str. 20.
Domácí úkoly Děkuji Vám za spolupráci při vedení závěrečných prací. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 9. 2. jdeme do místní knihovny na besedu o komiksech.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  30.1.  –  3. 2. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 79- Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Prac. sešit  až str. 45.
Matematika

 

Učebnice až str. 41– Dělení dvojciferným číslem. Prac. sešit až str. 36.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 77 My pet. Prac. sešit až str. 53. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 23 čeští vynálezci. Prac. až str. 10.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 27 Jihomoravský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 35- Rozmanitost života na Zemi. Prac. až str. 20.
Domácí úkoly Děkuji Vám za spolupráci při vedení závěrečných prací. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Moc děkuji Olivce, Diance, Madlence a Martinovi za výbornou reprezentaci školy v Matematické olympiádě.

V úterý 31. 1. si 5. hodinu rozdáme vysvědčení, 6. hodina odpadá. Ve středu 1. 2. ráno jedeme na bruslení. A v pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 23. 1.  –  27. 1. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 77- Dívejte se – nevyjádřený podmět. Prac. sešit  až str. 45.
Matematika

 

Učebnice až str. 38– čísla větší než milion. Prac. sešit až str. 35.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 77 My pet. Prac. sešit až str. 53. + časopis R+R Leden,únor.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 23 čestí vynálezci. Prac. až str. 10.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 27 Jihomoravský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 35- Rozmanitost života na Zemi. Prac. až str. 20.
Domácí úkoly Děkuji Vám za spolupráci při vedení závěrečných prací. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V úterý 24. 1. se Olivka, Dianka, Madlenka a Martin v doprovodu Hedviky zúčastní Matematické olympiády.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 16.1.  –  20. 1. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 73- způsobová slovesa . Prac. sešit  až str. 39.
Matematika

 

Učebnice až str. 36– čísla větší než milion. Prac. sešit až str.33.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 75 My pet. Prac. sešit až str. 50.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 22 Manufaktury a první stroje. Prac. až str. 10.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 23 Pardubický kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 34- Člověk a vesmír – opakování. Prac. až str. 19.
Domácí úkoly Děkuji Vám za spolupráci při vedení závěrečných prací. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V pondělí bude pololetní písemná práce z vlastivědy.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  9.1.  –  13. 1. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 70 – přísudek slovesný a jmenný . Prac. sešit  až str. 37.
Matematika

 

Učebnice až str. 33– Sčítání a odčítání zlomků. Prac. sešit až str. 31.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 21 Vesnice v 18. století.  Prac. až str. 7.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 21 Královéhradecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 31- Měsíce planet. Prac. až str. 16.
Domácí úkoly Děkuji Vám za spolupráci při vedení závěrečných prací. Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V tomto týdnu si napíšeme pololetní písemné práce, ve středu M, čtvrtek Čj, pátek Př a na pondělí16. 1. si necháme Vlastivědu (vč.dějin).

V úterý 10. 1. navštívíme Národní galerii a projdeme se po zasněženém Novém světě.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                    2.1.  –  6. 1. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 67 Hodně štěstí a zdraví v novém roce.  Prac. sešit  až str. 35.
Matematika

 

Učebnice až str. 30– Zlomky. Prac. sešit až str. 30.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 21 Vesnice v 18. století.  Prac. až str. 7.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 19 Liberecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 25- Člověk a vesmír. Prac. až str. 13. Prosím přes Vánoce planety.
Domácí úkoly Prosím prosincové Čtenářské deníky .

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

Ve čtvrtek 5. 1. budou od 13 hodin konzultační hodiny.

 

 

             

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 19.12.  –  22. 12. 2016

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 63 Chystáte se na Vánoce? Prac. sešit  až str. 33.
Matematika

 

Učebnice až str. 29– Zlomky. Prac. sešit až str. 29.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49. R+R Merry Christmas.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 17 Světlo rozumu, vláda Marie Terezie.   Prac. až str. 7.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 17 Ústecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 25- Člověk a vesmír. Prac. až str. 13. Prosím přes Vánoce planety.
Domácí úkoly Čtenářské deníky můžete odevzdat až po Vánocích.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

V pondělí 19. 12. proběhne floorballový turnaj

V úterý 20. 12. od 16 hod budou ve třídě vánoční dílny, od 17 hod rozsvícení stromečku a pak vánoční výstava a kavárna.

Ve středu 21. 12. si první tři hodiny uděláme besídku a ve čtvrtek 22. 12. půjdeme do kina na Anděl páně2. Vyučování ve čtvrtek je zkrácené, končí v 11 45.

Přeji Vám všem krásné klidné a požehnané Vánoce, ať utíkají pěkně pomalu. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

               12. 12.  –  16. 12. 2016

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 63 Chystáte se na Vánoce? Prac. sešit  až str. 33.
Matematika

 

Učebnice až str. 29– Zlomky. Prac. sešit až str. 29.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49. R+R Merry Christmas.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 17 Světlo rozumu, vláda Marie Terezie.   Prac. až str. 7.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 17 Ústecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 25- Člověk a vesmír. Prac. až str. 13.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Ve středu 13. 12. první dvě hodiny budou Vánoční dílny. V pátek 16. 12. pojedeme do Černošic na bruslení – od 10 do 12 hodin. Dětem, které už mají zaplacený příspěvek, bruslení platí Unie rodičů. Helmu s sebou.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  5. 12.  –  9. 12. 2016

 

            011

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 53 Přídavná jména měkká. Prac. sešit  až str. 28.
Matematika

 

Učebnice až str. 27– Zlomky. Prac. sešit až str. 27.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49. R+R Merry Christmas.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 17 Světlo rozumu, vláda Marie Terezie.   Prac. až str. 7.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 17 Ústecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 25- Člověk a vesmír. Prac. až str. 13.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 8.12.  jedeme na výlet do Míšně. Pozor odjezd je již v 7 30. S sebou prosím platný pas, 4 eura na vstupné, něco nepromokavého, teplé oblečení i boty a jídlo i pití na celý den (část si děti budou moci nechat v autobusu. ).

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   28.11.  –  2. 12. 2016

 010

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 50 Noční návštěva učebny přírodopisu . Prac. sešit  až str. 28.
Matematika

 

Učebnice až str. 26– Souřadnice bodů. Prac. sešit až str. 24.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 71 Review. Prac. sešit až str. 49. R+R Merry Christmas.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 16 Opakování – život po Třicetileté válce.      Prac. až str. 6.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 17 Ústecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 24- Půda. Prac. až str. 13.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 1.12.  jdeme do místní knihovny na besedu „Knižní hity“. V pátek možná přijde Mikuláš.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 21. 11.  –  25. 11. 2016

 

      008      

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 48  Slova přejatá . Prac. sešit  až str. 26.
Matematika

 

Učebnice až str. 26– Souřadnice bodů. Prac. sešit až str. 22.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 68 My journey to school. Prac. sešit až str. 48. R+R Happy Thanksgiving.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 15 Různé školy– Jan Amos Komenský.  Prac. až str. 6.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 17 Ústecký kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 22- Obnovitelné přírodní zdroje. Prac. až str. 13.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Ve středu 23. 11. bude Den otevřených dveří – první dvě vyučovací hodiny, jste vítáni.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  14. 11.  –  18. 11. 2016

 dsc_0060

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 43  Slova přejatá . Prac. sešit  až str. 23.
Matematika

 

Učebnice až str. 24 – Závislosti, grafy. Prac. sešit až str. 22.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 68 My journey to school. Prac. sešit až str. 48. R+R Happy Thanksgiving.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 14 Ve školních lavicích – Jan Amos Komenský.  Prac. až str. 6.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 15 Karlovarský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 19- Člověk a energie. Prac. až str. 11.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V úterý  15. 11. od 17 hodin budou třídní schůzky.

Ve čtvrtek 17. listopadu bude státní svátek.

V pátek 18. 11. bude ředitelské volno.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                7. 11.  –  11. 11. 2016

 dsc_0064

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str. 40  Sport, předpony s,z. Prac. sešit  až str. 22.
Matematika

 

Učebnice až str. 23 – Dosazování do rovnic. Prac. sešit až str. 19.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str.67 „Classroom rap“  Prac. sešit až str. 45. R+R Happy Thanksgiving.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 13 „Život v době barokní.“  Prac. až str. 5.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 15 Karlovarský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 19- Člověk a energie. Prac. až str. 11.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V úterý 15. 11. od 17 hodin budou třídní schůzky.

Ve středu 23. 11. bude první a druhou hodinu den otevřených dveří.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 31. 10.  –  4. 11. 2016

 dsc_0068

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.37  Přípony přídavných jmen. Prac. sešit  až str. 19.
Matematika

 

Učebnice až str. 20 – Vztahy mezi čísly. Prac. sešit až str. 18.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str.65 „Are you a good friend?“  Prac. sešit až str. 44. R+R Happy Halloween.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 11 „Život ve městě.“  Prac. až str. 5.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 12 Plzeňský kraj.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 15- Rudy. Prac. až str. 10.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

V tomto týdnu si napíšeme čtvrtletní písemné práce. V pořadí M, Čj, Vl, Př. Vl – dějiny příští pondělí.

Ve středu 23. 11. bude první a druhou hodinu den otevřených dveří.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                17. 9.  –  21. 10. 2016

 dsc_0070

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.36  Zdvojení souhlásek. Prac. sešit  až str. 19.
Matematika

 

Učebnice až str. 20 – Vztahy mezi čísly. Prac. sešit až str. 18.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str.65 „Are you a good friend?“  Prac. sešit až str. 44. R+R Happy Halloween.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 11 „Život ve městě.“  Prac. až str. 5.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 7 „Hlavní město Praha“.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 15- Rudy. Prac. až str. 10.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Celý příští týden jsou prázdniny, krásně a ve zdraví si je užijte. Po prázdninách prosím 700 Kč na adventní výlet do Míšně + potvrzenou přihlášku, děkuji.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  26.9.  –  30. 9. 2016

 akademie_24_6_2016060

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.21 „Vynalézali“ – slovesa.  Prac. sešit  až str. 11.
Matematika

 

Učebnice až str. 16 – Násobení a dělení víceciferných čísel.  Prac. sešit až str. 11.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str.65 „Are you a good friend?“  Prac. sešit až str. 44.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 10 „Život na zámku.“  Prac. až str. 5.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 7 „Hlavní město Praha“.  Prac. sešit – přeskočit  až  na str. 19+20.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 11- Pozorování neživé přírody – nerosty a horniny. Prac. až str. 9.
Domácí úkoly Prosím během tohoto týdne dokončete čtenářský deník.

Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji

Akce, informace

 

Ve středu 28. 9. je státní svátek.

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                   19. 9.  –  23. 9. 2016

 dsc_0067

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.16 „Vynalézali“ – slovesa.  Prac. sešit  až str. 8.
Matematika

 

Učebnice až str. 13 – Násobení a dělení.  Prac. sešit až str. 8.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str.63 „ A day with the Gloom family.  Prac. sešit až str. 43.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 9 Doba pobělohorská. Prac. až str. 4.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 6 Kraj, v němž žijeme.  Prac. sešit až str. 4 – hra.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 9, 10 – Člověk a neživá příroda. Prac. až str. 6.
Domácí úkoly Prosím nadále podle potřeby dokončovat cvičení, individuálně procvičovat, co je třeba a podle úkolníčku sledovat zadané úkoly. Děkuji
Akce, informace

 

Omlouvám se, v týdnu od 26. 9. musím na operaci, s dětmi bude pracovat převážně paní asistentka .

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN

                12. 9.  –  16. 9. 2016

 venecky

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.13 Vzory podstatných jmen.  Prac. sešit  až str. 7.
Matematika

 

Učebnice až str. 10 – Násobení a dělení.  Prac. sešit až str. 7.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 61United Kingdom quiz.  Prac. sešit až str. 40.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 8. Prac. až str. 3.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 6 Kraj, v němž žijeme.  Prac. sešit až str. 4 – hra.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 8 – Jsme součástí přírody – člověk v přírodě. Prac. až str. 6.
Domácí úkoly Prosím ujistěte se, že už si každý umí sám pravidelně zapisovat úkoly do úkolníčku a odškrtávat jejich splnění.
Akce, informace

 

V úterý 13. 9. ve škole bude mobilní planetárium – pořad „Kam se ztrácí tma“ – placeno z příspěvků na SR.

 

 

                   TÝDENNÍ PLÁN

                   5. 9.  –  9. 9. 2016

 018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Učebnice až str.10 „Odpočinuli jsme si“.  Prac. sešit  až str. 6.
Matematika

 

Učebnice až str. 8 – Násobení a dělení.  Prac. sešit až str. 6.
Anglický jazyk

 

Hot spot až str. 59 Review.  Prac. sešit až str. 40.
Vlastivěda Zelená – dějiny – učebnice až str. 5. Prac. až str. 3.

Červená – zeměpis – učebnice až str. 6 Kraj, v němž žijeme.  Prac. sešit až str. 4 – hra.

Přírodověda Modrá učebnice až str. 7 Kvíz – opakování.        Prac. až str. 5.
Domácí úkoly Prosím ujistěte se, že už si každý umí sám pravidelně zapisovat úkoly do úkolníčku a odškrtávat jejich splnění.
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 8. 9. od 17 hodin budou třídní schůzky. Na zaplacení prac. sešitů budete potřebovat kolem pěti set. Děkuji.