Týdenní plán 7. – 11.12.2015

Týdenní plán

 

  1. – 11.12.2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 50 ( měkké souhlásky)

Pracovní sešit do str. 31

Čítanka do str. 53

Pracovní sešit do str. 16 (2. díl)

 

Matematika

 

Učebnice do str. 14 (2. díl, násobilka 2 a 3)
Prvouka Učebnice do str. 33

Pracovní sešit do str. 20

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Procvičovat dělení hlásek podle učebnice.

Stále pokračujeme ve vedení čtenářského deníku – zaměřte se na čtení s porozuměním (nechte děti, ať vám vlastními slovy převypráví čtený text).

 

Úterý 8.12. – vánoční dílničky – sledujte Sdělníček.

 

Čtvrtek 10.12. – plavání.

 

Úterý 15.12. od 16 do 17 hod vánoční setkání dětí s rodiči ve třídě. Od 17 hod celoškolní setkání u vánočního stromu před školou.

 

Středa 16.12. – předvánoční výlet – Kouzelné Vánoce Pavla Kožíška (220,- Kč + přihláška nejpozději do 1.12.2015).

 

Čtvrtek 17.12. – plavání.

 

Kontakt na zastupující pí. Učitelku Míšu Appeltovou – 724 506 321,