Týdenní plán od 11. 1. – 15. 1. 2015

Plán od 11. 1. – 15. 1. 2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 59 – slabiky dě, tě, ně

Pracovní sešit do str. 37

Čítanka do str. 59

Pracovní sešit  do str. 21

 

Matematika

 

Matematika do str. 25

Minutovky

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 80

Prvouka Učebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.

 

11. 1. Kontrola čtenářských deníčků

 

12. 1. Čtvrtletní práce z českého jazyka ( tvrdé a měkké slabiky, znaménka na konci vět, slabiky dě, tě ně, slova významem podřazená a nadřazená, psaní ú ů )

 

12. 1. Kontrola domácího úkolu z prvouky str. 20

 

13. 1. Čtvrtletní práce z matematiky ( + – do 70. Násobilka do 6, slovní úlohy )

 

14. 1. Plavání

 

15. 1. Zimní příroda – interaktivní program s dílničkou ( cena 40 Kč )

 

 

19. 1. Čtvrtletní práce z prvouky ( hodiny, dny v týdnu, roční období, měsíce )

 

25. 1. Bruslení Černošice