Týdenní plán od 9. 5. – 13. 5. 2016 2. A

Plán od 9. 5. –  13. 5. 2016

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 111. Párové souhlásky, podstatná jména

Pracovní sešit do str.32

Čítanka do str. 113

Pracovní sešit č. 4 str. 2 – 5

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 37 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

Prvouka Učebnice do str. 63

Pracovní sešit do str. 37

Život v tekoucí vodě, život v rybníce

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

Do pátku přinést krabici od bot, stačí bez víka.

 

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně