2.B Týdenní plán 9.5. – 13.5.2016

Týdenní plán

 

9.5. – 13.5.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 107 ( párové souhlásky, podstatná jména)

Pracovní sešit do str. 31

Čítanka do str. 120

Pracovní sešit č.4 do str. 6

 

Matematika

 

Učebnice do str. 34 ( začínáme dělit, geometrie na desce)
Prvouka Učebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně