Vánoční setkání plné pohody

Každoročně se scházíme v adventním čase, abychom se na chvilku zastavili, zavzpomínali a potěšili se z času nadcházejících vánočních svátků. Nejinak tomu bylo i letos – v úterý 15. prosince se v areálu školy totiž konalo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů a přátel školy. Dveře hlavní školní budovy otevřeli žáci VIII. třídy v 16 hodin a hned zájemcům nabídli bohaté občerstvení ve školní kavárně, v kterou proměnili školní jídelnu. Velký zájem vzbudila výstava výrobků žáků z předvánočních dílen v prvním patře, stejně jako setkání rodičů a dětí ve třídách zejména prvního stupně. V 17 hodin byl připraven krátký program před vánočním stromečkem na školním nádvoří. Šťastné a veselé Vánoce popřáli žáci IX. třídy i paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková, zazpívali naši prvňáčci a šesťáci sehráli jednoaktovou hříčku na vánoční téma. O tom, že při setkání vládla báječná atmosféra, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii.