Veletrh vzdělávání Schola Pragensis 2018

Hlavní město Praha zve veřejnost na již 23. ročník oblíbeného veletrhu vzdělávání a nabídky pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Veletrh se tradičně uskuteční v prostorách Kongresového centra na pražském Vyšehradě ve dnech 22. až 24. listopadu. Žáci 8. a 9. ročníku navštíví veletrh spolu se svými učiteli ve čtvrtek, je ale vhodné, aby se sem vydali i spolu se svými rodiči.

Schola Pragensis, vedle tradiční přehlídky a nabídky pražských středních a vyšších odborných škol, připravila také zajímavý doprovodný program, který hned první den zahájí chemici z Masarykovy střední školy chemické. Ti v případě příznivého počasí budou provádět bezpečné chemické pokusy po všechny tři dny veletrhu před budovou Kongresového centra. Ve čtvrtek 22. listopadu absolventi slavné „Křemencárny“ – Masarykovy střední školy chemické – společně připraví velkolepý večerní ohňostroj, který také připomene 100. výročí vzniku československého státu. Bude věnován všem generacím učitelů, kteří v posledních sto letech vzdělávali bezpočet žáků k odpovědnosti ke svému životu, vědění a k české státnosti. Ohňostroj bude odpálen symbolicky v 18 hodin a bude uzavírat první veletržní den.

Na veletrhu samozřejmě nemohou chybět gymnázia. Budou prezentovat nejen své zaměření, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Lze zde získat široký obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze. Stejně to platí i pro střední školy, průmyslovky, které budou prezentovat svoji spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti či firmami. V neposlední řadě zde budou zastoupeny školy poskytující vzdělání s výučním listem s pestrou nabídkou žádaných řemeslných oborů a oborů služeb.

Veletrh Schola Pragensis slouží také k tomu, aby si žáci zodpovědně vybírali své další studium, aby střední školu nejen úspěšně dokončili, ale aby byli dobře připraveni pro případné další studium na vysoké škole nebo měli dlouhodobé uplatnění pro pracovní trh.

Návštěvníci veletrhu se budou moci zapojit do tří soutěží. V jedné z nich si dokonce budou moci vyzkoušet některá řemesla – například uříznout obkladovou dlaždici nebo připevnit sádrokarton. V rámci přehlídky se také uskuteční dvoudenní finále celostátní soutěže v oboru instalatér, který organizuje Cech instalatérů ČR. Přehlídka rovněž nabídne různé workshopy a semináře pro školy a učitele, a to v rámci realizace projektu Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy.

Schola Pragensis je tradičně doprovázena plakátem vzešlým ze soutěže mezi školami. Letošním vítězem mezi 60 návrhy je sada pěti plakátů s motivem výroků slavných osobností. Autorka plakátů Tereza Umlaufová je studentkou Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické z Hellichovy ulice v Praze 1.

Přehlídka se uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha – stanice metra C Vyšehrad – ve dnech 22. až 24. listopadu 2018. Otevřeno bude ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 18:00, v sobotu bude možné výstavu navštívit od 9:00 do 15:00. Informace o Schole Pragensis 2018 a doprovodném programu jsou k dispozici na webových stránkách www.scholapragensis.cz .