15. Poetické setkání

V úterý 14.2. na svatého Valentýna se konalo v pořadí již patnácté Poetické setkání, školní kolo celopražské přehlídky dětské recitace. Tentokrát s podtitulem Na křídlech poezie a nutno říci, že recitátoři nám svými výkony dali plnou měrou nahlédnout do zákoutí přednášené poezie a prózy.

Porota, ve které kromě pana starosty Stanislava Fresla a paní ředitelky Elišky Jančíkové zasedla jako čestný host paní Jana Paulová, vybrala z každé ze čtyř kategorií dva recitátory, kteří postoupili do obvodního kola. Z I. kategorie to byla Justýna Mikešová a Magdalena Nedomová, z II. kategorie Daniel Konieczny a Apolenu Grešová, ze III. kategorie Eliyabeth Al-Kaysy a Lucie Pospíchalová a ze IV. kategorie Ester Rosenfeld a Anna Kuzníková.

Porota dále ocenila Amálii Vala, Agátu Kněžínkovou, Elišku Riedlbauchovou, Stelu Trnobranskou, Valentinu Cemper, Olivera Prýcu, Richarda Garlíka, Juditu Barešovou, Antonína Křivského a Andreu Šimkovou. O mimosoutěžní vystoupení se postarala 1. třída pod vedením p. uč. Semotánové a kulturní intermezzo poskytl spirituál Starý příběh v podání kytarového kroužku pod vedením p.uč. Martin.

Moderátorky Anna Fléglová a Veronika Kočendová nás celým odpolednem provedly s noblesou a vtipem.

Těšíme se na dalším Poetickém setkání příští rok a všem postupujícím přejeme hodně štěstí v obvodním kole 6. a 7. března.