1. B Týdenní plán

  1. – 22. 1. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 33
Písanka I. díl do str. 19
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 13
Minutovky II. do str. 20
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 34 + 35
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky II. str 16 (+ dodělávky)
Úterý – Minutovky II. str. 18
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 30 – 31
Čtvrtek – Písanka str. 18
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 32 – 33
Krasopis (sešit) předepsaná písmena
_____________________________________________

Akce, informace:

Číst každý den knížku, slabikář, nebo destičku nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 13 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.
Učíme se pomocí dopočítávání do deseti:
Např. 8 + 5 =
8 + (pětku rozložím – Kolik je do desíti od osmičky? – DVA ……. a TŘI )

Používejte k tomu počítadlo či jinou pomůcku.

POZOR!!!!
Blíží se nám konec pololetí, prosím doplňte dětem do Omluvného listuNotýsku omluvenky.

Děkuji