Úspěch na Dějepisné olympiádě

Jubilejní 50. ročník Dějepisné olympiády byl tentokrát zaměřený na téma: Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Soutěže, která je určena talentovaným žákům osmého a devátého ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se naše škola každoročně účastní. Vždy se najde řada zájemců, kteří změří své dějepisné znalosti a dovednosti ve školním kole a nejlepší z nich pak naši školu reprezentují v obvodním kole.

Letos se obvodního kola zúčastnili Magdaléna Bicanová (IX. B) a Jakub Michalina (VIII. A) a mezi soutěžícími se rozhodně neztratili. Soutěž probíhala distanční formou ve známém prostředí MS Teams za přísných podmínek, kdy účastníci museli mít zapnutou kameru i mikrofon. Magdaléna Bicanová  v konkurenci všech škol z Prahy 5 a 16 obsadila fantastické třetí místo, Jakub Michalina byl osmý. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Tomáš Hromádka