3. B Týdenní plány

  1. – 4. 11. 2022
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 44 – 47
Hravá vyjmenovaná slova – do str.6
Pracovní učebnice čítanka – str. 30 – 33
Kniha – Letadélko Káně
Červené karty procvičovací č.

________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. –  str. 13, 14
Čtyřlístek I. –  do str. 24
Učebnice čtyřlístek –  do str. 29

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 16, 17
Učebnice –  str. 13, 14

_________________________________________________________

Informace + Akce
Ve středu – čtvrtletní práce z Čj (doplnění ú/ů, tvrdé a měkké souhlásky, spodoba – hra-d /hradů, kořen slova, tvar slova, příbuzná slova)

V pátek – čtvrtletní práce z M (pavučinky, násobení, sčít. a odčít, dvojcif. čísel, násobilkové obdélníky a slovní úlohy)

Ve čtvrtek – BRUSLENÍ

Vybíráme 50,- Kč na procvičování vyjmenovaných slov. (stále nemám od všech)

Každý den !!!!!!
číst 15 minut
trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89