Školní družina – platby

Platby za školní družinu zasílejte prosím na číslo účtu:

30015-131628359/0800