Archiv článků za měsíc: Srpen 2014

Informace pro 1. třídy – budoucí prvňáčky

Slavnostní zahájení před školou. Poté následuje postupné přivítání prvňáčků v jednotlivých třídách.

Prvňáčky přivítá pan starosta Mgr. Martin Melichar a paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková.

Budoucí prvňáčci spolu s rodiči obdrží veškeré informace od třídní učitelky a vedoucí školní družiny.

Předpokládaný konec v 10:00 hodin.

Vážení rodiče, děti nepotřebují první den aktovku a prosíme Vás, abyste vyčkali s nákupem školních pomůcek. Děti dostanou dárkový balíček školních pomůcek.

Rozvrh pro 1.A, 1.B  od 1. 9. 2014 – 5. 9. 2014

Po 8:00-10:00
Út 8:00-10:00
St 8:00-11:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen dne 1. 9. 2014 v 8 hod. před historickou budovou školy.

(Z důvodu omezené možnosti parkování je možné využít areál K8.)

Nové internetové stránky

S novým školním rokem 2014 – 2015 dojde v provozu naší školy k několika změnám, se kterými vás budeme postupně seznamovat. Jednou z nich jsou i zcela nové internetové stránky, které budeme v průběhu září doplňovat a aktualizovat.

Změna ve funkci zástupce ředitele

Vzhledem k dlouhodobé nemoci Mgr. Marka Buriana se stala novou zástupkyní ředitele Mgr. Petra Haladová. Vedle své funkce bude rovněž na naší  škole vyučovat anglický jazyk.

Florbalový kroužek

název kroužku: Florbal a jiné míčové hry

místo konání kroužku: školní tělocvična

čas konání kroužku: středa 13:30-16:20 (2-3 skupiny 1. – 5. roč.  děti budou rozděleny podle věku)

cena: 1000 Kč / pololetí

přihlašování: Na emailovou adresu: nebo na telefonní číslo: 736746866. Papírové přihlášky a další informace budou prezentovány na třídních schůzkách dne 9.9.2014.

Provozovatel: florbalový oddíl FbK Olymp Praha

Prodej čipů

Prodej čipů bude zahájen poslední týden v srpnu mimo 28.8.2014 od 8,00-12,00 . Prosíme, pokud možno, přesně 115,- Kč. Děkujeme.