Archiv článků za měsíc: Září 2015

Malířem v přírodě

IMG_1540

Letošní družinové malování provázelo krásné slunečné počasí, a tak není divu že se dětem jejich obrázky opravdu povedly. Asfaltové plátno se hemžilo barevnými obrázky. Tato oblíbená akce proběhla v pátek 25.9.2015.

(Pokračování textu…)

Týdenní plán 2.B 28.9. – 2.10.2015

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 21 ( slova významem nadřazená, podřazená a souřadná)

Pracovní sešit do str. 14

Čítanka do str. 21

Pracovní sešit do str. 14

 

Matematika

 

Učebnice do str. 22
Prvouka Učebnice do str. 14

Pracovní sešit do str. 8

 

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Každý den číst alespoň 10 minut.

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 28. 9. – 2. 10. 2015

Týdenní plán 28.9 – 2. 10. 2015

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Český jazyk do str. 21 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná )

Pracovní sešit do str. 14

Čítanka do str. 21

Pracovní sešit  do str. 14

 

Matematika

 

Matematika do str. 21

Minutovky do str. 12

Prvouka Učebnice do str. 13 ( Bezpečnost v dopravě, dopravní značky )

Pracovní sešit do str. 7

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

 

Přinést stíratelnou tabulku.

Obalit sešity a učebnice.

 

 

   

 

Ze školní akademie

V kanceláři školy je možné si vypůjčit k okopírování DVD se záznamem z loňské školní akademie (pouze 1. část bez loučení s 9. třídou).

Týdenní plán 2. A 21. – 25.9.2015

Týdenní plán

 

  1. – 25.9. 2015

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 17 (vlastní jména osob, druhy vět)

Pracovní sešit do str. 13

Čítanka do str. 21

Pracovní sešit do str. 14

 

Matematika

 

Učebnice do str. 19
Prvouka Učebnice do str. 13

Pracovní sešit do str. 7

 

 

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

Každý den číst alespoň 10 minut.

 

V pátek 25.9. – Výlet do Dobříše „Za pohádkami bratří Čapků“ – sraz ráno ve třídě. S sebou svačinu, pití, vhodné oblečení, malé kapesné. Návrat na oběd.

 

Děkuji paní Slavíkové za první hodinu čtení s rodiči, která byla moc prima a dětem se líbila J

 

Děkuji všem za sběr – ve sběru plastových víček jsme se umístili na 1.MÍSTĚ !!! Nasbírali jste 14 kg J

 

 

 

 

 

 

Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci.
V tomto školním roce je pro Vás připraven projekt ve spolupráci s Mladou frontou „Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty“. Projekt je v tomto pololetí zaměřen na žáky 1. stupně.

Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty

Beseda – jak vzniká kniha, redaktor a já

Výtvarné dílny s výtvarníkem

Křest s autorem

Divadelní představení

Mgr. Petra Haladová

Výsledky sběru

Sběr 11.9.2015
Pořadí            Papír       Hliník             Víčka
1.   3.A   –  478,8 kg  4.A –   25,3 kg  2.B  –  14,05 kg
2.   4.A   –   278,5 kg  3.B –   14,2 kg  4.A  –  10,4 kg
3.   6.A   –   213,5 kg  3.A –   12,8 kg  1.B  –    6,4  kg
  3.B   –   206,8 kg  6.A –   9,02 kg  3.A  –    5,7  kg
  2.B   –   141,6 kg  7.tř. – 6,7   kg  1.A  –    4,8 kg
  7.tř. –   101,5 kg  2.A –   5      kg  6.B  –    3,8 kg
  2.A  –     98,2 kg  1.A –   3,4   kg  7.tř. –   3,5 kg
  1.B  –     84,3 kg  4.B –   0,642 kg  2.A  –    1,89 kg
  8.tř. –    84     kg  2.B –   0,622 kg  6.A  –    1,887 kg
  9.tř. –    69     kg  1.B –   0,506kg  4.B  –    1,21  kg
  4.B  –     66,4  kg  8.tř. – 0,78  kg  9.tř.  –  0,9  kg
  1.A  –     65.7  kg  6.B –   0,005kg  8.tř. –   0,6  kg
  6.B  –     59,5  kg
  5.tř. –    15      kg
Příští termín sběru je 23.10.2015.