Archiv článků za měsíc: Únor 2021

Informace k provozu školy od 1. března 2021

V souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1. března 2021 také 1. a 2. ročníky na distanční formu vzdělávání. Konkrétní informace k průběhu distanční výuky obdrží zákonní zástupci prvňáků a druháků písemně od třídních učitelek během neděle (28. 2.) a pondělí (1. 3.).

3. až 9. ročníky i nadále pokračují v nastavené formě distanční výuky.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Informace o výsledku šetření České školní inspekce

Ve dnech 10. – 12. února proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na distanční vzdělávání našich žáků.  Paní inspektorky se zúčastnily vyučovacích hodin vedených jak prezenčně, tak v on-line formě.

Především vyhodnotily nastavení formy distanční výuky jako zcela správné. Ocenily přátelské a vlídné prostředí naší školy, vstřícný přístup učitelů, dobře vysvětlené učivo a zároveň jeho přiměřené množství, dělení žáků na skupiny i uplatňování mezipředmětových vztahů. Jako příklad dobré praxe vyzdvihly zařazování konzultačních hodin a pochválily vysokou úroveň výuky anglického jazyka. Celkově byly všechny vyučovací hodiny ohodnoceny nejvyšším možným stupněm. Patříme ke školám s nejlépe vedenou formou distančního vzdělávání.

Mgr. Eliška Jančíková

1. B Týdenní plán

  1. – 19. 2. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 51
Písanka II. díl  str. 6, 7, 8, 9, 10, 11
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 21
Minutovky III. do str. 13
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 62 + 63

Trénovat hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě a celá)
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky III. str. 8
Úterý – Písanka II.str. 7
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 48 + 49
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky + oprava
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 50 + 51
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsané O: (OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 16 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

Doma také můžete procvičovat:
V matematice, ve slabikáři i v prvouce
(v pracovních sešitech) jsou procvičovací kódy na www.skolasnadhledem.cz .
Stačí po přihlášení dát kód do vyhledávacího pole v horní liště stránky.

 

POZOR !!!

V tomto týdnu nebude družina.

Své děti si prosím vyzvedněte  do 12,15 hodin.

1. B Týdenní plány

  1. – 12. 2. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 47
Písanka II. díl do str. 6 + 11
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 21
Minutovky III. do str. 4
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 62 + 63
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky III. str. 3
Úterý – Písanka II.str. 4
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 44 + 45
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky + oprava
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 46 + 47
Oprava – Diktátu
Oprava – Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsané O: (OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 15 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

Olympiáda v českém jazyce

V obvodním kole olympiády jsme měli již tradičně dvě želízka v ohni, Majda Bicanová z 9. B vybojovala v tvrdé konkurenci všech gymnázií a ZŠ z Prahy 5 krásné šesté místo, Markétka Seidlerová z 9. A byla třináctá. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému výsledku.

Kateřina Nedomová