Archiv článků za měsíc: Duben 2021

Upozornění: Změna vydávání obědů pro děti na distanční výuce

V souvislosti se zahájením výuky na druhém stupni dochází ke změně. Děti z prvního i druhého stupně, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd nově od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky. Po týdnu rotují ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Informace k testování:

Prosíme rodiče, aby děti přišly v pondělí do školy v 7,45, abychom je mohli seznámit s testováním a otestovat před začátkem výuky.

 • Žáci budou testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy.
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Při pozitivním výsledku po pondělním odběru obdrží žák potvrzení o pozitivitě provedeného testu a odchází se zákonným zástupcem/souhlasem zákonného zástupce domů (s přesnými pokyny Vás seznámí třídní učitel).
 • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným antigenním testům (Singclean, Lepu) naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky

Výuka a obědy

Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování. Upraven je z organizačních důvodů výdej obědů.

Děti, které jsou ve škole, obědvají během 5. vyučovací hodiny, po skončení vyučování odcházejí rovnou domů.

Děti, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Podrobné informace o přihlašování a odhlašování obědů Vám zašle mailem vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Závěrem

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím, které dostanete od třídních učitelů. O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.

Předběžné informace k návratu žáků 2. stupně do škol

Pokud vláda rozhodne, že se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky, budou rotovat po týdnu ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat.

Co dělají naše děti, když jsou on – line?

Téměř 27 % dětí ve věku 7 – 17 let dostalo v roce 2019 on -line nabídku setkat se s osobou, kterou znali pouze na internetu, následně pak cca 70 % dětí takovou schůzku absolvovalo. Věděli jste, že více než 56 % českých rodičů se nijak nezajímá o to, čemu se věnují jejich děti na internetu? (Pokračování textu…)

1. B Domácí škola

 1. – 30. 4. 2021

 Pondělí
On-line – rekapitulace práce z minulého týdne ve škole (s čím jsem měl problém…..) + Prv str. 54 + 52 ( zadání domácího úkolu)

Čj –  žlutá karta č. 14 celá + psaní – Písanka III. díl str. 4
Ma – Minutovky III.  dvě následující označené strany


Úterý
On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 14

Čj –  psaní- Písanka III. str. 5  + čtení – Slabikář str. 68
Ma – červená karta č. 13 celá

Středa
On-line – Prv – prac. sešit str. 52 + 53 (roky, měsíce, týdny)
Ma – příklady + slovní úlohy matematické divadélko + kontrola červené karty č. 13

Čj – žlutá karta 15 str. 1 + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 5
Ma – červená karta č. 14 celá + Umíme to


Čtvrtek
On-line – Čj – kontrola žluté karty č. 15 + Slabikář str. 68, 69 (úkoly) + Ma – kontrola červené karty č. 14

ČJ – žlutá karta 15 str. 2 + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 6
Ma – Minutovky III.  dvě následující označené strany + Umíme to

 Pátek
Čj – čtení Slabikář str. 70, 71 + dodělávky
Ma – dodělávky

 

1.A Týdenní plán

1.A TÝDENNÍ PLÁN

26.4.- 30.4. 2021

_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 79

Písanka 3. díl do str. 12

____________________________________________

Matematika:

PS 2. díl do str. 33

Matematické minutovky 3. díl do str. 15

_____________________________________________

Prvouka: Zkoušení – dny v týdnu+3 otázky

str. 52 rok a měsíce

_____________________________________________

Domácí úkoly: Na Vv – paletku na míchání barev+štětec plochý

PO : ČJ – Písanka 3 str. 7 celá+čtecí úkol dole

ÚT : M – PS 2.díl str. 30/3+31/6

ST : ČJ – Písanka 3 str. 10

ČT : M – Minutovky 3 str. 15

 

Trénovat psací tvary písmen –

umíme malé psací l, m, p, s, a, e, o, i, u, ú, ů, t, j, n, d, k, v, y, r,ou, au, z, h, c, š, b, č, ch

velké psací J, M, A, O, N, I, V, U, H, C, Č, Š, Z, Ž, P, R, Ř, B, L, Ch, K

_____________________________________________

Akce:

Informace:

Denně kontrolovat M -5 a Diktáty+ opravy

Zkoušejte každý den 20 příkladů na pamětné počítání +,- do 17 . Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10= 9+1, 8+2,7+3 atd. Počítáme i s přechodem přes 10 – viz. Khanova škola.

Číst každý den 10 minut : čtecí list, destička.

 

POZOR!
Z provozních důvodů se  pozastavuje ranní družina do odvolání.

 

 

Informace ke změnám v testování žáků v týdnu 26. – 30. dubna

Podle nových informací MŠMT budou v období od 26. dubna až do 7. května 2021 ve všech školách (tedy i v naší) žáci testováni testy SINGCLEAN. Dodávka do celé ČR je v této vlně jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze tyto testy.

Bohužel je postup při testování odlišný. Pro žáky I. A a II. A máme zatím ještě zbylé původní testy, ti se tedy nový postup učit nemusí. Všechny ostatní prosíme (III. A, IV. A, V. A), aby se seznámili s novým postupem. Při testování dochází k manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).

Toto doporučení platí i pro žáky, kteří se před přijímacími zkouškami nechají otestovat ve škole:

 • úterý 27. 4. (7. a 9. ročník) – testy SINGCLEAN
 • čtvrtek 29. 4. (5. ročník) – testy SINGCLEAN

Děkujeme Vám moc za spolupráci, zvláště za seznámení dětí s postupem testování podle videa, aby šly do školy bez obav z nových testů, a omlouváme se za komplikace, které nejsme schopni ovlivnit.

1.B Týdenní plán

 (orientační)

 1. – 23. 4. 2021

Pondělí:
Ma – Ps. II.díl str. 23/7, 8, 9 (práce ve dvojicích)
Čj – Písanka II.díl str. 30
Čj –
Slabikář str. 62 + 63
Prv –
Ps. Str. 50

 

Úterý:
MaPs. II.díl str. 23/10 (společně na tabuli) + str. 24/1, 2, 3, 4, 6
Čj – Písanka II.díl str. 31
Čj –
Slabikář str. 64 + 65
Pč –
Vv –
Práce s vodovkami (jarní kytičky)

 

Středa:
Čj – Písanka III.díl str. 1 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna žlutá a modrá slova
Čj –
Slabikář str. 66
Prv
– Ps. str. 51 (vycházka v okolí školy….)

 

Čtvrtek:
Ma – Ps. II.díl str. 25/7, 9, 10, 11, 12
Čj – Písanka III.díl str. 2
Tv –
Vylítat se venku – Domeček
Tv –

 

Pátek:
Ma – Ps. II.díl str. 26/ 2 (společně na tabuli) + 3, 4, 5 (ve dvojicích)
Čj – Písanka III.díl str. 3 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna červená a hnědá slova
Čj –
Slabikář str. 67
Hv –
Poslech

 

 

 

1.A Domácí škola

Domácí škola 19.4. – 23.4. 2021

DÚ na Prvouku : naučit se vyjmenovat dny v týdnu + odpovědět na 3 otázky ( Př. Který den je před středou? Kdy je víkend? atd. ) Budu zkoušet ve škole :-).

Pondělí

On-line – Pokec – Hádanky Jaké jsem zvíře? Zjisti, co žere, kde žije + popis + obrázek

Čj – čtení – žlutá karta č. 12 celá

psaní –Písanka 3 str. 1+ 3 (  str. 1 spojit  barevně )

Ma – červená karta č. 11

 

Úterý

On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 12.

Čj – psaní- Písanka 3 str. 2+ 4  ( str. 2 spojit  barevně )

čtení – Sluníčko str. 12  O blátivém vaření +13 úkol

Ma – Minutovky 3 str. 10

Vystříhat na středu ze Sluníčka str. 19 (kontejnery) + str. 21  ( kartičky ): budeme potřebovat na online PRV – dát do sáčku.

 

Středa

On-line –Prv  – Třídění odpadu – vystříhané kartičky ze Sluníčka + M červená karta 12

Čj – čtení + psaní -žlutá karta 13

Ma – červená karta 12 dokončení

 

Čtvrtek

On-line – zrušeno

ČJ – čtení – Sluníčko str. 6-7 Adélka a Lumpík

psaní – Písanka 3 str. 5

 Ma – Minutovky 3 str. 11

 

Pátek

ČJ – čtení  – pracovní list Bobr

psaní – Písanka 3 str. 6

M – Umíme to – 3 zadaná cvičení – rozcvička s autíčky je pro radost

Dodatek k možnostem testování

MŠMT vydalo dodatek k testování žáků:

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.