Archiv článků za měsíc: Květen 2021

1. B Týdenní plán

(orientační)

 1. 5.– 4. 6. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 98
Písanka IV. díl do str. 10
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 46
Barevné počítání: (individuální)

_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 66

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – list: příprava na Písemnou práci z Čj
Úterý – list: příprava na Písemnou práci z Ma
Středa – list: příprava na Písemnou práci z Ma
Čtvrtek – Písanka IV. díl str. 10
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 95 – 98
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)

_____________________________________________

Akce

Na den dětí 1. 6. v úterý jdeme za překvapením
S sebou do baťůžku: pití, svačinu, pláštěnku, čip na oběd a kapesné.
Sportovní oblečení !

Knižní veletrh v úterý
1. podívej se, jestli máš doma nějaké staré knihy a časopisy (v dobrém stavu) a dones je do školy paní učitelce
2. ona ti za každou knihu, nebo dva časopisy dá jednoho Knihomola (platidlo)
3. za Knihomoly si můžeš na Knižním veletrhu 1. 6. koupit knihy, nebo časopisy, které tě zaujmou

 

Informace

Závěrečné písemné práce z Čj – St.-2. 6. a z Ma – Čt – 3. 6.

Objednání knížek z katalogu
Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
5. Vy dáte dítěti určitou částku
6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku

 

 

1. B Týdenní plán

(orientační)

 1. – 28. 5. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář str. 87 – str. 92
Písanka III. díl  do konce + IV. díl (individuálně)
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 38 – 43
Barevné počítání: (individuální)

_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 48 – 50

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Matematika – Barevné poč. (individuálně) + dodělání označeného
Úterý – Písanka IV. díl str. 1
Středa – Slabikář číst str. 89 – 90
Čtvrtek – Písanka IV. díl str. 3
Pátek – Slabikář číst str. 85 – 86
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
Příprava na závěrečné písemné práce z Čj (St.-2. 6.) a Ma (Čt – 3. 6.)
_____________________________________________

Akce

Knižní veletrh
1. podívej se, jestli máš doma nějaké staré knihy a časopisy (v dobrém stavu) a dones je do školy paní učitelce tento týden
2. ona ti za každou knihu, nebo dva časopisy dá jednoho Knihomola (platidlo)
3. za Knihomoly si můžeš na Knižním veletrhu 1. 6. koupit knihy, nebo časopisy, které tě zaujmou

Ve čtvrtek 27. 5. jdeme na Tv do lesa (sportovní oblečení).

úterý 1. 6. na Den dětí opět sportovní oblečení a v baťůžku svačinu, pití, pláštěnku a několik korunek.

 

Informace

Objednání knížek z katalogu
Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
5. Vy dáte dítěti určitou částku
6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku

 

Návrat žákyň a žáků do školy od 17. května

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 17. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 1. i 2. stupně v běžném režimu bez rotací. Současně se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Stále se však doporučuje omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde je to možné.

 

Informace k testování:

 • Žákyně a žáci budou testováni 1x týdně (pondělí) antigenními testy (zatím LEPU Rapid).
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

 

Výuka

 • Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování.
 • Došlo k drobným změnám v rozvrhu některých tříd. Aktuální rozvrh (platný od 17. 5.) naleznete v systému Bakaláři. Děti seznámí s rozvrhem třídní učitelé.
 • V testovací den (pondělí) se škola otevírá v 7,30 hod., v ostatní dny v 7, 40 hod.

 

Vchody do školy

 • Budova A – VI. A, VI. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
 • Budova B – I. A, I. B, II. A, II. B, V. A
 • Budova C – III. A, III. B, IV. A, IV. B, VII. A, VII. B

 

Školy v přírodě

K organizaci škol v přírodě zatím nemáme žádné pokyny.

 

Závěrem

O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.

1. B Týdenní plán

 (orientační)

 1. – 21. 5. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář str. 82 – str. 86
Písanka III. díl  str. 18 – str. 24
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 34 – 40
Barevné počítání:

_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 46 – 47

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Matematika -Barevné poč.
Úterý – Písanka III. díl str. 19
Středa – Slabikář číst str. 82 – 84
Čtvrtek – Písanka str. 23
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 85 – 86
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

 • Prosí dejte dětem 100,- Kč za časopis Sluníčko 
 •  Objednání knížek z katalogu
  Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
  1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
  2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
  3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
  4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
  5. Vy dáte dítěti určitou částku
  6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku

 

Předběžné informace k návratu všech žáků do škol

Od  17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze.

Třídy se budou vyučovat podle aktuálního rozvrhu. Pokud v některých třídách dojde k drobným úpravám rozvrhu, třídní učitelé děti se změnami včas seznámí.

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat.

1. B Domácí škola

 1. – 14. 5. 2021

Pondělí
On-line –práce se Sluníčkem – Třídění odpadu

Čj –  žlutá karta č. 16 str. 1 + psaní – Písanka III. díl str. 14
Ma – Minutovky III.  následující označená strana

Úterý
On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 16

Čj –  psaní- Písanka III. str. 15  + čtení – Slabikář str. 78 +79
Ma – červená karta č. 15 celá + Barevné počítán

Středa
On-line – Prv – prac.sešit str. 44, 45 + Šifry +  Ma – příklady + slovní úlohy + kontrola červené karty č. 15

Čj –  list „Dokresli obrázky podle vět celý + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 16
Ma – červená karta 16 celá + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – list „O chaloupce“ + Ma – kontrola červené karty č.16 + Šifry

ČJ – žlutá karta 16 str. 2 + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 17
Ma – Minutovky III.  dvě následující označené strany + Umíme to

Pátek
Čj – čtení Slabikář str. 80, 81 + dodělávky
Prv – Kvíz II. – Zoo Chuchelský Háj
Ma – Minutovky III.do konce  + Barevné počítání

 

Informace
Děti mají za úkol z knihovny vytvořit Šifru z přírodnin , nebo z různých předmětů. Informace k tomuto úkolu jsem Vám poslala na email.