3. B Týdenní plán

  1. – 10. 3. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 62, 63,67-71
Prac. sešit – str. 23 – 27
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 38
Pracovní učebnice čítanka – str. 64
Kniha – O pejskovi a kočičce

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. – dokončení
Čtyřlístek I. –  str. 91 – 99
Učebnice čtyřlístek –  str. 52 – 59

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit –
Učebnice – str. 32 – 33

_________________________________________________________

Informace + Akce

 Každý den !!!!!!
 -rénovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S
číst 15 minut
trénovat +, – pod sebou trojciferné číslo

Víkend: opravy minutovek a diktátů: pokud je chyba ve vyjmen. slově (příbuzném) opravím takto lyžařský – lyže.