3. B Týdenní plán

  1. – 24. 3. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 72 – 74
Prac. sešit – str. 28 – 30
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 40
Pracovní učebnice čítanka – str. 49
Kniha – O pejskovi a kočičce

_________________________________________________________

Matematika + Geometrie
Pracovní sešit II. – str. 6 + 7
Čtyřlístek II. – str. 4 + 5
Učebnice čtyřlístek – str. 43 + 44

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 40 + plakát na téma „Moje planetka“
Učebnice – str.  34 – 35 + knihy o vesmíru

_________________________________________________________

Informace + Akce

Ve středu 23. 3. –   test z Geometrie (přímka, polopřímka, body, úsečka).

 Každý den !!!!!!
 – trénovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S
číst 15 minut
trénovat +, – pod sebou trojciferné číslo

Víkend: opravy minutovek a diktátů: pokud je chyba ve vyjmen. slově (příbuzném) opravím takto lyžařský – lyže.