4.B týdenní plán 12. 2. – 16. 2. 2018

Vážení rodiče,

přejí Vám i vašim dětem krásné prožití jarních prázdnin a také jistě radost z vysvědčení. Všichni si zaslouží odměnu. Obecně se prospěch žáků mírně zhoršil, což je běžný jev s ohledem na vývoj jedince. Musím jen upozornit na nutnost přípravy do školy, učit se průběžně a ne nárazově.

Dú prázdniny: doplnit i/y – nakopírovaný list, Čtyřlístek I. – geometrie osová souměrnost – dodělat do konce PS, příprava na testy

Učební okruhy:

Čj – pravopis: vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen – opakovaní

– Slovesa – slovesný způsob, určování mluvnických kategorií, přísudek

– zlomky, převody jednotek, slovní úlohy se zlomky a převody jednotek

geometrie – osová souměrnost  – geometrický test

Vl – Lucemburkové na českém trůně. Test – Přemyslovci

Př – minerály a horniny opakování. Ekosystém pole

Hv – test:  stupnice C dur – zápis not ve stupnici, délka not a takt