Bruslení

Již několik let po sobě se v zimě účastníme bruslení na zimním stadionu v Černošicích. Letos se nám poprvé podařilo získat pro výuku i zkušené trenéry, kteří žáky naučili některým bruslařským dovednostem a zahráli si s nimi zajímavé hry.

První a druhé třídy měly možnost vyjet na led se svými patrony ze 7. a 8. tříd a utužit tak kamarádství se staršími spolužáky.

Veliké poděkování patří místním dobrovolníkům, kteří připravili led na hřišti u školy. Díky nim si žáci naší školy mohli zpestřit hodiny tělesné výchovy bruslením a vyzkoušet si to, co se s lektory naučili.

Zima nám letos přála a sportování jsme si opravdu užili.