Akce: Adventní výlet Norimberk

Termín: 20. 12.2023

Pedagogický doprovod: H. Boháčová, T. Hromádka, L. Kočišová

Akci zajišťuje CK: Veselý školní autobus

Cena: ca 1400 Kč (bus, vstup do zoo, pojištění, průvodce)

 

Odjezd od školy: 5: 00, sraz: 4:50

Předpokládaný příjezd ke škole: 21:00 (odjezd z Norimberku ca 17:00)

Program: po příjezdu do Norimberku návštěva zoo, poté procházka k norimberskému hradu, nakonec přesun na adventní trhy

S sebou: Pas/OP, svačina, kapesné, mobil, kartička pojištěnce,  případně potvrzení o samostatném odchodu po příjezdu z výletu

Rodiče souhlasí s rozchodem na dohodnutém místě.

Děti byly poučeny o bezpečném chování na akci dne 15. 12. 2023.

 


 

PRAVIDLA EXKURZE Adventní Norimberk (Po celou dobu akce platí školní řád!)

Budu:

 • poslouchat pokyny pedagogického doprovodu a průvodce z CK
 • chodit včas na místa srazu
 • dodržovat bezpečnost a pokyny dozoru při rozchodu
 • dodržovat místní pravidla v muzeích i při procházce městem
 • se při rozchodu pohybovat ve skupině spolužáků
 • mít u sebe při rozchodu nabitý mobilní telefon
 • mobilní telefon budu používat jen při rozchodu nebo v čase k tomu vymezeném (cesta busem)
 • reprezentovat školu vhodným chováním a slušnou mluvou

Nebudu:

 • kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 • pít energetické nápoje a nápoje obsahující kofein (Coca Cola, Red Bull, káva …)
 • vzdalovat se od skupiny, aniž bych to někomu oznámil/a

Těmto pravidlům rozumím a budu je dodržovat! Jsem si vědom/a, že pokud budu mít na školní akci s sebou cennosti (nepřiměřeně vysoký obnos peněz, notebook, drahé oblečení), zodpovědnost za ztrátu či poškození těchto cenností nesu sám/sama. Také za svůj mobilní telefon nesu zodpovědnost sám/sama.