Aktuální informace k provozu školy

Na dny 21. a 22. 12. 2020 bylo původně plánováno ředitelské volno, které se novým usnesení Vlády České republiky č. 1335 ruší. V těchto dnech je zakázána přítomnost žáků ve školách a neprobíhá distanční výuka.

Pro žákyně a žáky naší školy se tímto nic nemění, do školy jdou naposledy v pátek 18. 12. 2020.

 

Čj.: MSMT-45767/2020-2INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:—základních škol,—středních škol a konzervatoří,—vyšších odborných škol,—základních uměleckých škol,—jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, —ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,—školních družin, školního klubu a střediska volného času. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona