Bezdrátový senzor teploty

V hodině fyziky žáci 8. ročníku pracovali se sadou Pasco. Pomocí bezdrátového senzoru měřili teplotu vzduchu, těla a vody. Naměřená data se v reálném čase zaznamenávala do tabulky a zároveň vznikal graf závislosti naměřené teploty na čase.

Za fyziku Jiřina Procházková