Bobřík informatiky 2023

Již několik let se žáci naší školy účastní soutěže Bobřík informatiky, která je prověřuje ve znalostech a dovednostech v oblastech informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích v počítačové učebně školy.

Letošního 16. ročníku Bobříka informatiky se zúčastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku. Skvělých výsledků dosáhli zejména sedmáci a osmáci, 24 z nich se stalo úspěšnými řešiteli soutěže a získali tak Bobříka informatiky. Nejlepšího bodového ocenění dosáhl Patrik Motyčka z 8. A se ziskem 177 bodů. Gratulujeme!