Certifikované testování ČŠI

Výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.

Naši žáci 9. třídy byli testováni z Anglického jazyka, Matematiky a Výchovy ke zdraví.